Ratkaisu Metsänomistajat -lehden 2/2018 Metsäiseen aivopähkinään

05.11.2018

Metsänomistajat -lehdessä 2/2018 oli Metsäinen aivopähkinä, jonka ratkaisu luvattiin julkaista nettisivuilla viikolla 45/2018. Alla ratkaisu aivopähkinään. Ihan helppo tämänkertainen tehtävä ei ollut ja vaakariville voi tulla tietysti vaihtoehtoisiakin sopivia sanoja.

Pystyriville muodostui lause "MHY on metsänomistajan asialla"

Ratkaisut vihjeisiin:
1. Orgaaninen materiaali BIOMASSA
2. Uudistushakkuutapa AVOHAKKUU
3. Hakatun puun määrä KERTYMÄ
4. Pystykaupassa KANTOHINTA
5. - uudistaminen LUONTAINEN
6. Myydään LEIMIKKO
7. Suojeluohjelma METSO
8. Ohjaa ja säätelee metsän käyttöä METSÄLAKI
9. Metsurin käyttämä RAIVAUSSAHA
10. Maanmuokkausmenetelmä ÄESTYS
11. Kuvaa puuston tiheyttä RUNKOLUKU
12. Vähentää puupääomaa POISTUMA
13. Metsän alku TAIMIKKO
14. Viljelytapa ISTUTUS
15. Luonnon kokonaisuus EKOSYSTEEMI
16. VMI INVENTOINTI
17. -hakkuu HANKINTA
18. Männyllä PAALUJUURI
19. Tila- ARVIO
20. -tilainen LUONNON
21. Kivennäismaata KANGAS
22. Myyjän ja ostajan välinen HAKKUUSOPIMUS
23. Turvaa taimen kasvun HEINÄYS
24. Putoaa puista KARIKE
25. Kuivunut pystyyn KELO
26. Hallittu polttaminen KULOTUS
27. Tukijärjestelmä KEMERA