Metsäverotus kiinnosti

07.2.2018

Metsäveroilta keräsi Porissa yli sata asiasta kiinnostunutta               

Metsänhoitoyhdistys Satakunta, Metsäkeskus ja Länsi-Suomen Osuuspankki järjestivät yhteistyössä metsäveroillan 6.2.2018 Porissa. Tilaisuuden tavoitteena oli antaa metsänomistajille valmiudet veroilmoituksen täyttämiseen.

Illan aluksi Mhy Satakunnan toiminnanjohtaja Olli Mäki kertoi puumarkkinatilanteesta. Puun kysyntä jatkuu edelleen hyvänä. Vuodenvaihteen huonot korjuukelit nostivat puun hintaa, mutta nyt talven tultua hinta on hieman laskenut. Mäki totesi, että tukin hinta vastaa hyvin sahatavaran hintaa, mutta kuitupuolella sellun ja kartongin hyvä hintakehitys ei ole näkynyt juurikaan metsänomistajalle kuitupuun hinnoissa.

Tukkileimikoissa mitta- ja laatuvaatimuksilla on tärkeä merkitys puukaupan lopputulokseen. Ero parhaan ja heikoimman katkonnan osalta voi männyn runkohinnassa olla jopa 8 euroa ja kuusella 4 euroa kuutiota kohti. Usein tuijotetaan liikaa pelkkiin puutavaran yksikköhintoihin. Metsänhoitoyhdistyksen puukaupan palvelussa haetaan metsänomistajalle paras vaihtoehto.

Metsäveroilmoitus kannattaa jättää

Asiantuntija Antti Pajula Metsäkeskuksesta painotti, että metsäveroilmoitus kannattaa jättää vaikka ei olisi puukauppatuloja, sillä suurimmalla osalla on kuitenkin metsään liittyviä menoja kuten matkakuluja, jäsen- ja vakuutusmaksuja. Vuosittain jopa kolmannekselta metsänomistajista veroilmoitus jää tekemättä.

Pajula totesi, että pääosa menoista vähennetään verovuonna. Isommat tie-, ojitus- ja koneinvestoinnit vähennetään poistoina. Poistoprosentti vaihtelee kymmenestä aina kahteenkymmeneen viiteen prosenttiin. Kun tila on hankittu vastikkeellisesti, on metsävähennyksellä iso merkitys puukaupan veroihin.

Uusina vähennysmahdollisuuksina metsänomistajalle tulivat yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys. Viiden prosentin yrittäjävähennyksen verottaja tekee viran puolesta, mutta metsälahjavähennys on metsänomistajan itse vaadittava. Metsälahjavähennyksen merkitys Satakunnassa jää vähäiseksi, koska metsätilojen keskikoko on pieni ja siksi ne jäävät vähennyksen ulkopuolelle.

Antti Pajulan esitys liitteenä