Metsästä kestävästi energiaa ja työtä - hanke

Hankkeen taustatiedot

• Aikataulu 3.4.2017 - 31.7.2019

• Roineen koko toimialueella
• Projektipäällikkö Teemu Varjonen
 

Hankkeen tavoitteet

• Metsänhoidollisen tilan parantaminen
• Aines- ja energiapuuta liikkeelle
• Palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
• Työtä ja toimeentuloa alueelle
• Metsänomistajuuden profiilin nostaminen. Ilman metsänomistajia ei ole metsätaloutta.
• Pitkäjänteisyyden ja kokonaisvaltaisuuden korostuminen metsän ja metsäomaisuuden hoidossa.
• Tietotulvan hallinta ja asiantuntijapalveluiden käyttöön kannustaminen.
 

Käytännön toimet hankkeessa

•Aktiivinen, segmentoitu tiedottaminen metsänhoidollisista asioista
•Tilakäynnit ja henkilökohtainen metsänomistajien kontaktointi
•Hiljaisen tiedon keruu ja analysointi
•Koulutuksia ja tapahtumia sekä metsänomistajille että metsäammattilaisille.
 

Lisätietoja hankkeesta

Puh: 03-3772952

Email: toimisto at mhyroine.fi