Yksitysmetsänomistajan edunajaja. Metsänhoityhdistyskain mukaisesti ei ole puolueeton vaan aina metsänomistajan puolella. Vertailtaessa yhdistystä ja muita toimijoita on hyvä muista mhy-lain 1 §:”Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää metsänomistajien harjoittamaa metsätalouden kannattavuutta ja heidän metsätaloudelleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista.” sekä "Metsänhoitoyhdistyksen tehtävänä on tarjota jäsenilleen metsän omistamiseen ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä palveluja."

Kaikista yksityismetsätalouteen liittyvistä kysymyksistä voi kysyä. Mitä emme tiedä, siitä pyrimme ottamaan selvää ao. lähteistä mahdollisimman hyvin. 

 

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Ranua

Keskustie 35

97700 Ranua

Puhelin. 0400 - 188 743

Hallitus

Metsänhoitoyhdistys Ranuan hallitus

Pj. Rauno Kelahaara

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
169 195 ha
Jäsenten lukumäärä
833
Metsätilan keskikoko
203 ha
Puuston vuotuinen kasvu
190 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
150 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
3