Talouden epävarmat näkymät heijastuvat puukauppaan

11.10.2019

Vielä alkuvuodesta vilkkaasti käynyt puukauppa on syksyllä tasaantunut hieman edellisvuotta hiljaisempaan tahtiin. Syyskuun loppuun mennessä puukauppaa käytiin Pohjois-Suomessa 5 202 000 m3 (2018 – 5 557 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppa on viime vuotta 5 % jäljessä 2 644 000 m3 (2 774 000). Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella puukaupan luvut noudattelevat Pohjois-Suomen lukuja. Leimausmäärä on noin 30 % vuoden 2018 tammi-syyskuun lukuja jäljessä ja puukaupan osalta noin 20 prosenttia jäljessä. Kuluvan vuoden määrät ovat kuitenkin vuosikymmenen keskiarvon tasolla. Metsäteollisuustuotteiden markkinatilanne on heikentynyt ja puun hintojen laskun myötä myös puunmyyntihalukkuus on vaimentunut.

Maailmantalouden hidastuminen laskee metsäteollisuuden vientiä

Tuoreen PTT:n ennusteen mukaan sellukaupan pohja nähdään tämän vuoden aikana ja ensi vuoden puolella sellumarkkina alkaa hiljalleen elpyä. Paperin kysyntä jatkaa laskuaan ja kapasiteetin sulkemisia nähdään ensi vuonna myös Suomessa. Suomesta poistuva paperin tuotantokapasiteetti on merkittävä myös Euroopan mittakaavassa ja vähentää paperin kysynnän laskusta johtuvaa ylikapasiteettia hetkellisesti. Ylikapasiteetin väheneminen tukee paperin hintaa, joka laskee vain hieman heikosta taloustilanteesta huolimatta.

Sekä kartongin vientimäärän että -hinnan PTT ennustaa tänä vuonna laskevan kaksi prosenttia. Erityisesti Keski-Euroopan myrsky- ja hyönteistuhojen seurauksena sahatavarasta on voimakas ylitarjonta, mikä on vetänyt sahatavaran vientihinnat laskuun ja aiheuttaa tuotannonrajoituksia Suomessa.

 

Markkinatilanne kannattaa huomioida puun tarjonnassa

Metsänomistajan kannattaa tuoda myyntiin markkinatilanteeseen sopivia leimikoita. Metsänhoitoyhdistysten mukaan paras kysyntä on tällä hetkellä sulan maan aikana korjattavista kuitupuuvaltaisista kohteista. Kuitupuun kysynnän ollessa huomattavasti tukkipuuta parempaa, on leimikon hakkuuta valvottava tarkasti, ettei arvokkaampaa tukkipuun mitat täyttävää puuta katkota halvemmaksi kuitupuuksi. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilainen hoitaa tarvittaessa puukaupan tarjousten vertailun, huomioiden eri ostajien erilaisen katkonnan vaikutuksen, sekä korjuun valvonnan metsänomistajan puolesta.