Syksyn hirvijahdissa on syytä käyttää kaikki myönnetyt hirviluvat

29.10.2018

Syksyn hirvijahti on käynnissä ja sekä metsästäjät että hirvet ovat liikkeellä. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialue käsittää Kalajokilaakson ja Pyhäjokilaakson alueet eli Oulun riistakeskusalueella hirvitalousalueet 4 ja 5. Molemmille hirvitalousalueille Oulun alueellinen riistaneuvosto asetti keväällä 2018 tavoitteeksi kannan koolle vuosille 2018 – 2020 2,85 hirveä 1000 hehtaarilla, sallitun vaihteluvälin ollessa 2,6 – 3,1. Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan hirvikanta syksyn 2017 metsästyksen jälkeen 4-alueella oli 3,3 ja 5-alueella 3,2. Tähän kanta-arvioon ja vasatuottoon perustuen Luken suositus syksyn 2018 jahtiin oli 4-alueelle 1790 lupaa ja 5-alueelle 830. Luken kanta-arvioihin luottaen myönnetyt lupamäärät riittävät laskemaan hirvikannan molemmilla hirvitalousalueilla ainakin tavoitteen ylärajalle.

Luken hirvikanta-arvio on ollut molemmilla hirvitalousalueilla hienoisesti laskeva. Toisaalta ELY-keskuksen seuranta tieliikenteen hirvionnettomuuksista kertoo, että hirvionnettomuusmäärät Pyhäjokilaakson ja Kalajokilaakson alueilla ovat nousseet viimeisten kolmen vuoden aikana. Luken hirvikanta-arvio on tosiaan vain arvio, kun taas hirvionnettomuudet ovat faktaa, joka jättää epäilyksen sille onko hirvikantataso tosiaan laskeva ja menossa kohti tavoitetta.

Hirvenmetsästystä ei tulisi vaikeuttaa hirviseurueissa ja varsinkin alkusyksystä erilaisia sääntöjä ja rajoituksia tulisi olla mahdollisimman vähän. Esimerkiksi peltopyynnin tulisi olla sallittua halukkaille aikaisimmasta lain sallimasta ajankohdasta lähtien. Metsästystä vaikeuttavat myös viikkopyyntirajoitukset tai että kaksoisvasoista saa ampua vain toisen tai yksi kaato metsästäjää kohden päivässä. Nämä metsästysseurueiden rajoitukset eivät ole linjassa maanomistajien tavoitteiden kanssa ja siksi niitä tulisi välttää varsinkin alkukaudesta.

Hirvilupien käyttöasteen jäädessä matalaksi ei näitä rajoituksia useinkaan lueta syyksi, vaan ennemmin muistetaan loppusyksyn tai alkutalven runsas lumentulo tai muut luonnonolosuhteet, jotka vaikeuttavat metsästystä. Tasapuolinen metsästysmahdollisuus ja metsästysseurojen sisäiset tavoitteet on syytä turvata keinoilla, jotka eivät yllättävissäkään sääolosuhteissa vaaranna tavoitteisiin pääsemistä.

Sovittuihin hirvikantatavoitteisiin pääseminen edellyttää hirvilupien käyttämistä ja siksi metsänhoitoyhdistyksen kanta on, että myönnetyt hirviluvat käytettäisiin täysimääräisesti meneillään olevassa jahdissa. Kannustamme myös maansa vuokranneita metsänomistajia ottamaan kantaa hirvilupien käyttämiseen sovittuihin kantatavoitteisiin pääsemiseksi.

 

Maunu Kilpivaara

johtaja, 0442438275

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry

Savarinväylä 2, 84100 Ylivieska

logo-mo-pyha-kala