Suomen metsät eivät ole kiinni, käytetään niitä

19.3.2020

Suomen metsät ovat avoinna koronaepidemiasta huolimatta. Metsät tarjoavat työmahdollisuuksia ja metsän tuotteita, puuta ja virkistystä ja niitä tarvitaan juuri nyt. 

- On erittäin olennaista, että emme omilla toimillamme syvennä talouskriisiä. Suomalaiset metsänomistajat ja metsänhoitoyhdistykset ovat nyt avainroolissa, että metsäsektorilla pyörät pyörivät, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

- Puumarkkinoilla on kysyntää ja metsänomistajien kannattaa tarjota puuta myyntiin metsänhoitoyhdistysten kautta. Samoin metsissä on paljon tekemättömiä metsänhoitotöitä ja niitä kannattaa toteuttaa juuri nyt. Myös kemera-rahoitusta metsänhoitotöihin on saatavilla riittävästi, tähdentää toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.

MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat huolissaan kevään ja kesän kausityövoiman riittävyydestä myös metsätaloudessa. - On tärkeää, että kykenemme huolehtimaan riittävän ulkomaisen työvoiman saannista samalla, kun torjumme koronavirusta, sanoo Hakkarainen. Kotimaisen työvoiman saamiseksi MTK esittää useita toimenpiteitä. Näihin kuuluu se, että maaseudun yritysten työnantajamaksujen maksamiselle annetaan määräaikainen lykkäys.

Nyt tarvitaan joustavia rahoitusratkaisuja maa- ja metsätaloussektorin työpaikkojen ja elinkeinotoiminnan turvaamiseksi. Ja erityisesti sellaisia rahoitusratkaisuja, jotka soveltuvat esimerkiksi yhdistysmuodossa tehtävän liiketoiminnan tukemiseksi. Tässä haastavassa tilanteessa tarvitaan joustavuutta myös verottajalta. Kaikki verotuksen joustot tarvitaan nyt käyttöön, myös metsätaloudessa.

Suomi elää metsästä nyt ja jatkossa ja metsäsektorin toimivuus on kansantalouden tukijalka. Me työllistämme ja luomme ostovoimaa maakuntiin sekä panostamalla puukauppaan pidämme kansantalouden pyörät pyörimässä.
Juuri nyt olemme ennen näkemättömän yhteiskunnallisen tilanteen keskellä, emmekä tiedä kuinka pitkä tästä tulee. Poikkeusolot ja talouden epävarmuus näkyvät ensimmäisenä yrittäjien työllisyydessä. Me metsänhoitoyhdistykset olemme merkittävä alueellinen työllistäjä. Pyrimme nyt kaikin keinoin työllistämään urakoitsijoitamme ja metsäasiantuntijamme etsivät jatkuvasti uusia työmaita metsureille, maanmuokkaajille ja puunkorjuuketjuille.

Metsäsektorin yritysten lomautusriskin hälventäminen onnistuu parhaiten, kun metsissä pyörii puukauppa ja hoitotyöt mahdollisimman normaalisti koronaviruksesta huolimatta. Metsässä työskennellään yksin eikä siellä koronavirus leviä.

Metsänomistajilta toivomme aktiivista panostusta puukauppaan ja metsänhoitoon. 600 000 metsänomistajaa voivat nyt omalta osaltaan tehdä paljon sen eteen, että yhteiskunnan pyörät pyörivät ja tästä poikkeustilanteesta noustaan mahdollisimman vähillä vaurioilla. Metsissä on satojentuhansien hehtaarien hoito- ja harvennusrästejä. Kemera-varojakin on hyvin käytettävissä. Puukauppatulotkin tulevat monelle tarpeeseen, kun tulot käyvät muualta epävarmaksi.

Metsäteollisuudelta toivomme reilua hinnoittelua ja yhteiskuntavastuullista toimintaa, niin että yhdessä kansakuntana selviämme näistä haastavista ajoista.

Haluamme vedota, että nyt mahdollisimman moni metsänomistaja lähestyisi oman metsänhoitoyhdistyksen neuvojaa puhelimitse tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@mhy.fi), jotta metsureille ja koneyrittäjille olisi tulevana kasvukautena töitä ja jotta tarpeettomilta lomautuksilta vältyttäisiin.