Puusta ei nyt ole pulaa

12.9.2019

Alkuvuodesta vilkkaasti käynyt puukauppa tasaantui kesällä jopa hieman viime vuodesta jälkeen. Elokuun loppuun mennessä puukauppaa käytiin Pohjois-Suomessa 4 409 000 m3 (2018 - 4 818 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppa on viime vuotta reilut 5 % jäljessä 2 119 000 m3 (2 383 000). Metsäalan markkinanäkymät ovat syksyn edetessä edelleen sumuiset. Samanaikaisesti puun ostajien puuvarastot ovat säilyneet suurina. Molemmat edellä mainitut tekijät heijastuvat lähikuukausina ja ensi talvena myös yksityismetsien puukauppaan Suomessa.

Kotimaan puukaupan selvästä vähentymisestä huolimatta puun ostajilla on edelleen runsaasti puuta hankittuna varastoihin, sekä pystyvarastoissa että katkottuna puuna. Tämä heijastuu puukauppavauhtiin syksyn aikana. Samalla on todettava, että puukauppatilanteessa saattaa olla alueellisesti merkittäviä eroja. Puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaa ehdottomasti aina tarkistaa vallitseva puukauppatilanne omasta metsänhoitoyhdistyksestään. Markkinahakkuissa supistuminen on ollut puukauppaa maltillisempaa, ja supistuminen on kohdistunut pelkästään tukkiin. Kuitupuuta on korjattu vuoden 2018 tahtiin. Sahausmäärät ovat pysyneet paikallisilla sahoillamme suurinpiirtein ennallaan, käytännössä tukiksi katkottua puuta on tänä vuonna ajettu sellukattilaan viime vuotta vähemmän, selvittää Johtaja Maunu Kilpivaara Mhy Pyhä-Kalasta. Puun tuonnin kasvuvauhti on onneksi hidastunut. Nykyisessä kotimaan puumarkkinatilanteessa on ehdottoman tärkeää, että puunvientikanavat pysyvät auki myös jatkossa.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan tällä hetkellä suotuisin kysyntä on kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille.

 

Kaikki puukauppaan liittyvät tekijät pitää huomioida kilpailutuksessa ja tarjousten vertailussa

Onnistuneen puukaupan peruspilarit eli kilpailutus, tarjousten vertailu sekä katkonnan valvonta ovat kuluvana vuonna selvästi monimutkaistuneet. Puun ostajien käyttämät puukaupan yleiset sopimusehdot sekä mitta- ja laatuvaatimukset ovat tiukentuneet, ja vaikuttavat merkittävästi puukaupan taloudelliseen lopputulokseen. Jokainen yksityiskohta on huomioitava tarjousten vertailussa. Ehdot ovat ostajakohtaisia ja ne on kirjattu valmiiksi puukauppalomakkeisiin. Puukauppaosapuolten yhdessä sopimia yleisiä ehtoja ei ole. Puun ostajien esittämistä ehdoista voi aina myös neuvotella, eikä niitä pidä sellaisenaan hyväksyä.

Nyt voit katsoa syyskuun puumarkkinakatsauksen myös videolta

Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen kertoo videolla itse puun kysyntään ja hintaa liittyvistä tekijöistä.  

https://youtu.be/lkDq6UjqjiA