Puun tarjonta ylittää kysynnän – tukin ja kuidun hinnat laskussa

13.3.2019

Vuoden 2019 puukauppa alkoi Pohjois-Suomessa hieman edellisvuotta vilkkaammin, tammi-helmikuun ostomäärä oli 1 484 000 m3 (2018 - 1 313 000). Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuoden puukauppa oli hieman viime vuotta vilkkaampaa 761 000 m3 (739 000). Hakkuiden ja puukauppavauhdin perusteella puun ostajien sekä pystyvarastot että katkotun puun varastot ovat jatkaneet kasvamistaan. Lisäksi puun tuontia on selvästi lisätty.

Viime viikkojen laskeva puun hintakehitys osoittaa, että puun tarjonta on ollut puun kysyntää suurempaa. Puunhinnat ovat kuitenkin edelleen keskimääräistä paremmalla tasolla, mäntytukki noin 3 euroa ja kuusitukki noin 5 euroa vuodentakaista korkeampi, kun tarkastellaan päätehakkuuleimikoiden kantohintoja. Puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaakin tarkistaa paikallinen hintataso omasta metsänhoitoyhdistyksestään. Metsänomistajien puunmyyntihalukkuus on hieman laantunut hintojenlaskun myötä sillä Mhy Pyhä-Kalan toimialueella leimausmäärä alkuvuonna on noin 30 % viimevuotista pienempi. Sen sijaan kauppoja on tehty hieman enemmän kuin edellisvuonna sillä nyt on myyty viime vuonna leimattuja myymättä jääneitä leimikoita. Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan harvennusten ja ensiharvennusten menekki on kuitenkin kohtalainen. Hankintapuun hinta ja kysyntä ovat myös kehittyneet suotuisasti.

 

Kilpailutus ja katkonnan valvonta kannattavat myös harvennuksilla

Entistä tärkeämpää on huolehtia hyvässä suhdanteessa tehtyjen puukauppojen ehtojen toteutumisesta nyt kun leimikoita hakataan laskusuhdanteessa. Takavuosilta tästä on metsänomistajilla huonoja kokemuksia. joten hakkuutyömaalla kannattaa vierailla ja tutustua korjuuohjeeseen, ellei ole antanut korjuun valvonnasta valtakirjaa ammattimaiselle puunmyyjälle kuten mhy:lle.