Puukauppa käy hurjaa vauhtia

15.6.2018

Tukkipuun hinta lähestyy 70 euroa kuutiolle

Kuiduttavan metsäteollisuuden huippusuhdanne ja epäonnistunut korjuutalvi ovat yhdessä aiheuttaneet puumarkkinoille poikkeuksellisen hyvän kysyntätilanteen. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella korkeimmat tukkipuun hintakirjaukset ovat 68,5 euroa kuutiolle sekä männyllä että kuusella ja myös kuitupuun hinta on noussut, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella puunmyyntisuunnitelmia on tehty alkuvuodesta 46 % edellisvuotta enemmän ja noin 38 % vuosikymmenen keskiarvoa enemmän, joten puukauppavuodesta näyttää muodostuvan poikkeuksellisen hyvä, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Olemme pyrkineet lisäämään tarjontaa aktiivisesti, jotta vältyttäisiin vuoden 2007 huippusuhdanteen jälkeisen krapulavaiheen toistuminen puumarkkinoilla. Puukauppaa olemme tehneet valtakirjalla noin 50 % viime vuotta enemmän.

Tukkipuun hinta päätehakkuulla on kesäleimikoiden kaupassa keskimäärin männyllä 62,5 ja kuusella hieman yli 64 euroa kuutiolle. Hinnat ovat noin 8-9 euroa korkeammat kuin normaalisti. Kuitupuun hinta on noussut maltillisemmin.

Puumarkkinoilla on samanlainen tilanne myös pohjoismaissa ja baltiassa

Metsäteollisuudella on nyt pula nimenomaan kuidusta, mutta puukauppaa on käyty tukkipuun hintaa nostamalla. Puumarkkinatilanne on samanlainen koko itämeren alueella ja mekin olemme saaneet parasta hintaa metsänhoitoyhdistyksen korjuupalveluna hakkaamalle kuitupuulle vientikaupoilla. Kotimaan markkinoilla kuitupuun hintataso on jäänyt jälkeen muista pohjoismaista ja jopa baltiasta kun verrataan eri maiden tienvarsihintoja selventää Kilpivaara.

Sahatavaran markkinatilanne huomioon ottaen tukkipuun hintatasossa alkaa näkyä jo ylikuumenemisen merkkejä. Metsänomistajan kannalta tilanne on tietysti hyvä, nyt onkin hyvä ajankohta puukaupalle. Puumarkkinoiden kuumetessa kilpailutuksen merkitys korostuu entisestään, selvittää Kilpivaara vallitsevaa tilannetta. Hintojen noustua vauhtia on metsissä nyt riittänyt. Tilannetta on helpottanut lyhyeksi jäänyt kevätkelirikko ja kuivat kelit jolloin hakkuukoneet ovat työskennelleet jopa talvileimikoilla.