Puukauppa kävi ennätyksellisen vilkkaasti 2018

15.1.2019

Puukauppa kävi viime vuonna Pohjois-Suomessa ennätystahtiin. Vuoden 2008 edellinen ennätys ylitettiin reilulla puolella miljoonalla kuutiolla. Teollisuus osti viime vuonna Pohjois-Suomen yksityismetsistä noin 9,0 miljoonaa kiintokuutiometriä puuta. Edellinen ennätysvuosi ylitettiin kaikissa maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 4,5 milj. m3, Kainuussa 2,75 milj. m3 ja Lapissa 1,75 milj. kuutiometriä. Vuoteen 2017 verrattuna puukauppamäärä oli 31 % suurempi. Puukauppa kävi poikkeuksellisen vilkkaasti ihan jouluun saakka.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella puukaupan lukemat ovat valtakunnallisia ja pohjoissuomalaisia lukuja paremmat, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Vuonna 2018 leimasimme kaikkiaan 1 159 000 m3, missä on kasvua edellisvuoteen yli 40 prosenttia. Vuoden leimausmäärä oli 33 % vuosikymmenen keskiarvoa korkeampi. Kaikkiaan teimme puunmyyntisuunnitelmia noin 14 500 hehtaarin alalle, josta avohakkuiden osuus oli 3450 hehtaaria. Leimausmäärästä avohakkuiden pinta-ala nousi 25 prosenttia ja harvennusten pinta-ala 22 prosenttia. Tähän on luonnollinen selitys, kun tukin hintataso nousi kuitupuun hintaa enemmän, jolloin puukauppa painottui hieman enemmän päätehakkuiden puolelle. Jatkuvan kasvatuksen suosio on edelleen vähäistä, sillä poimintahakkuita ja pienaukkohakkuita leimattiin koko mhyn alueella vain 113 hehtaaria.

 

Puukauppa on tammikuussakin jatkunut kohtuullisesti. Valtakirjakauppapalvelun suosio yllätti viime vuoden osalta ja siellä kasvuluvut olivat leimausmäärää suuremmat. Valtakirjakauppa on metsänomistajalle turvallinen ja siksi harvoin puuta myyvät turvautuvat usein ammattilaisen apuun, selvittää johtaja Maunu Kilpivaara.

 

Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan havutukkien kysyntä on kokonaisuutena kuitenkin jo heikentynyt ja muiden puutavaralajien kysyntä-tarjontatilanne säilyi kokonaisuudessaan ennallaan edelliseen kuukauteen verrattuna. Vilkkaimman kysynnän vaihe tässä huippusuhdanteessa näyttää siis olevan ohi.

 

Puumarkkinatilanne vaihtelee ostajittain, osa puunostajista on jo talvileimikkonsa ostanut. Puunhintataso on viime viikkoina ollut laskeva, mutta se johtuu siitä, että nyt kauppaa on tehty talvileimikoista, joiden hintataso on aina heikompi kuin kesäkorjuukelpoisissa leimikoissa. Kesäkorjuukelpoisissa päätehakkuuleimikoissa mänty- ja kuusitukin keskihinnat olivat meillä noin 65 euron tasossa ja nyt talvileimikoissa hintataso on ollut 62 euron tasossa. Talvileimikoissakin hintataso on edelleen hyvä, esimerkiksi mänty- ja kuusitukkipuun hinnat ovat päätehakkuulla 7-8 euroa tavanomaista paremmat selvittää Kilpivaara.