Puukauppa jatkuu tasaisena

11.6.2019

Pohjois-Suomen puukauppaa tasaantui toukokuussa edellisvuoden tahtiin, toukokuun loppuun mennessä puukauppaa käytiin 3 020 000 m3 (2018 - 3 125 000). Pohjois-Pohjanmaalla 1 539 000 m3 (1 570 000) puukauppa jäi hieman viime vuoden lukemista.

Kotimaan puumarkkinakehitys on kesäkuun alkupuolella jatkunut muuttumattomana. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan arvion mukaan tällä hetkellä parhaiten kysyntää on kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille. Heikko sahatavaran markkinatilanne on heijastunut tukin kysyntään. Puun tuonti on edelleen kasvanut, samoin kuin raakapuun vienti, jolla on onnistuttu paikkaamaan kotimaan supistunutta kysyntää. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala jatkaa edelleen puun vientikauppatoimintaa tasapainottaakseen puunhintakehitystä. Viennille on yhä suurempi tarve, kun teollisuus tuo tehtailleen puuta ulkoa pitääkseen kuitupuun hinnan kurissa. Tällä hetkellä neuvottelemme tulevan talven vientikaupoista, selvittää johtaja Maunu Kilpivaara.

Puunhinnat ovat tukin osalta laskeneet viime vuoden huippuluvuista, mutta ovat edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla jos verrataan viime aikoina toteutuneita kauppahintoja vaikkapa vuoden 2017 hintatasoon. Kuitupuun hintataso on edelleen jatkuvassa nousussa. Puukaupalle on nyt siis hyvä hetki.

Mhy Pyhä-Kalan valtakirjalla suorittamien puukauppojen keskihinnat päätehakkuissa ajalta 1.5.-11.6.

                          2017    2018           2019

Mäntytukki          57,08   63,91          60,48

Kuusitukki           56,96   63,65          61,18

Havukuitu            18,00   20,10          22,65

Koivukuitu           17,45   19,59          20,53

Puukaupan onnistumisen takaavat kilpailutus ja katkonnan valvonta. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Taitavalla katkonnalla myös harvennuksista saadaan runsaasti tukkia. Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto.