Puukaupan vauhti hiipui ja hinnat laskivat

08.12.2021

Korkeiden puunkäyttömäärien pitäisi johtaa ostoaktiivisuuden elpymiseen

Pohjois-Suomen puukauppa hiipui syksyllä. Tammi-marraskuussa Pohjois-Suomen yksityismetsistä on vilkkaan alkuvuoden ansiosta kuitenkin käyty puukauppaa edellisvuotta enemmän, 8 194 000 m3 (2020 – 6 202 000 m3). Pohjois-Pohjanmaalla kauppaa käytiin 4 565 000 m3 (3 098 000), Kainuussa 1 956 000 m3 (1 669 000) ja Lapissa 1 673 000 m3 (1 435 000).

 

Puukaupan vauhti on hiipunut loppuvuotta kohti. Ostoaktiivisuus tuntuu laimealta vilkkaaseen alkuvuoteen verrattuna. Toisaalta puukauppaa käydään normaalivuosien tasolla, vaikka hinnat ovat hiipuneet pitkin syksyä. Huolestuttavaa hintakehitys on muiden hyödykkeiden hintatasoon verrattuna, joka yleisellä tasolla on ollut voimakkaassa nousussa. Puunkäyttö ja hakkuumäärät ovat säilyneet korkealla tasolla, joten alkuvuodesta kasvaneet pystyvarastot ovat purkautumassa. Tämän pitäisi tarkoittaa puukaupan voimistumista. Varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla markkinoita on sekoittanut Paula-myrsky, jonka jälkiä korjataan Koillismaalla edelleen täydellä teholla.

Puukaupan pystyvarannot purkautumassa

Puukauppa hiipui loppuvuotta kohden aiempien vuosien keskimääräiselle tasolle. Hakkuut sen sijaan ovat olleet korkealla tasolla, mikä on edesauttanut alkuvuoden korkeiden ostojen synnyttämien pystyvarantojen purkautumista. Teollisuuden käyttömäärät ovat olleet korkealla tasolla.

Puun hinta on ollut syksyllä loivassa laskussa, vaikka yleisellä tasolla muiden hyödykkeiden hinnat ovat olleet nousussa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei puukaupasta saa vastinetta rahoilleen niin paljon kuin aiemmin. Laskusta huolimatta tukkipuun kantohinnat ovat silti vielä edellisen vuoden keskihintaa korkeammat. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteista paperien ja kartonkien hinnat ovat jatkaneet voimakkaassa nousussa. Sellun hinnatkin ovat säilyneet Euroopassa korkealla tasollaan. Sahatavaramarkkinoilla kansainväliset hinnat sen sijaan etsivät uutta normaalia kesän hintapiikin jälkeen ollen edelleen huomattavasti korkeammalla kuin pidemmällä aikavälillä keskimäärin. Ensi vuoden sahatavarakysynnän ennakoidaan niin ikään olevan korkealla tasolla. Koronatilanteen markkinaseuraukset lisäsivät metsäteollisuustuotteiden kysyntää yleisellä tasolla globaalisti, joten metsäteollisuustuotteiden kysyntä näyttää ennusteiden mukaan jatkuvan hyvänä.

Metsänhoitoyhdistyksien palvelujen yhtenäistämiselle vauhtia

Metsänhoitoyhdistykset ottavat käyttöönsä yhtenäistä toiminnanohjausjärjestelmää, joka mahdollistaa entistä paremmat palvelut metsänomistajille. Puukaupan kilpailuttaminen katkontavertailuineen on yksi tärkeä osa palvelukokonaisuutta. Metsänomistajan apuna on digitaalisten välineiden lisäksi oma metsäneuvoja, jonka kanssa on helppo sopia metsänhoitotöistä ja hakkuista jatkossakin. Puukaupan kilpailuttaminen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella mahdollistaa metsänomistajalle parhaan tuloksen puukaupassa. Metsäasioissa ja ajankohtaiseen puukauppatilanteeseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä omaan metsäneuvojaan, koska tilanne vaihtelee alueittain.