Pohjois-Pohjanmaan puukauppavuosi näyttää hyvältä

pyha-kala

Puukauppaa suunnitellessa on hyvä tiedostaa onnistumisen reseptit. Yksittäisissä onnistuneissa puukaupoissa merkittävinä tekijöinä on puusta saatu hinta sekä hyväksi koettu palvelun laatu. Markkinoihin voi itse vaikuttaa puukaupan ajoittamisella ja palvelussa voi turvautua metsänomistajalähtöiseen asiantuntijapalveluun. Metsänomistajalähtöisyydellä on suuri merkitys, kun tavoitellaan metsänomistajan tavoitteiden mukaista onnistunutta puukauppaa. Metsänomistajille, jotka tavoittelevat monimuotoisuuden lisäämistä, pitää muodostaa läpinäkyvä seurattava markkina puukaupankin yhteydessä.

Metsänomistajat myivät Pohjois-Pohjanmaalla lähes kolme miljoonaa kuutiometriä, kun edellisvuonna puuta myytiin noin 3,4 miljoonaa kuutiota. Myös metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella puukauppaa käytiin hieman vaisummin kuin edellisvuonna. Vaikka leimausmäärä ja puukauppamäärä laskivat hieman edellisvuodesta, puukauppavuosi oli kuitenkin keskimääräistä vilkkaampi, kertoo Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara.   

Pohjoisen metsänomistajat ovat tyytyväisiä metsä- ja sahateollisuuden uusiin investointeihin. Pohjois-Suomen puusta on kilpailu lisääntymässä mm. investointien päästessä täyteen vauhtiin vuoden 2024 aikana. Alkuvuodesta puukauppa on aktivoitunut ja kysyntää on ollut kaikille puutavaralajeille. Keskihintataso on myös noussut. Energiapuulla hyvä kysyntä jatkuu, joten harvennusrästejä on hyvä hoitaa kuntoon.

Puunostajien suurin kysyntä kohdistuu perinteisesti kevään ja kesän hakkuukohteisiin, jotka voidaan korjata ja kuljettaa kesäkelpoisen tien kautta. Metsänomistajien kannattaa ennakoida tällaisten kohteiden myynti jo hankikeleille, jotta hinta-ajoitus osuu "lankulle”.

Puukaupan hoitaminen metsänomistajalähtöisesti ja erilaisten kampanjoiden, takuuhintojen ja bonusten kriittinen metsänomistajaetuisuuden tarkastelu auttavat parhaan puukauppatilin saamiseen.

Luonnon monimuotoisuuden tiekartta valmistui – Tiekartan toimeenpanossa metsänomistajat keskiössä

Tuottajalähtöinen (MTK ja SLC) luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin 1.2.2024. Tiekartta osoittaa suuntaa maa- ja metsätalouden kehitykselle muuttuvassa toimintaympäristössä. Se koostuu tutkimustiedosta sekä siihen perustuvista järjestöjen tavoitteista ja toimenpiteistä. Metsänomistajille se tarjoaa keinoja puuntuotannon yhteydessä toteutettaville monimuotoisuutta lisääville toimille.

Puuntuotannon metsissä luonnonhoitotoimilla voidaan merkittävästi vaikuttaa metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin tulevan 30 vuoden kuluessa: lehtipuuston määrää voidaan lisätä tuntuvasti, kuolleen puun tilavuutta voidaan kasvattaa ja säästöpuiden lukumäärä voidaan kaksinkertaistaa nykytasosta. Metsien lisäsuojelu on tehokkain, joskin samalla kallein keino lisätä metsien monimuotoisuutta edistäviä rakennepiirteitä. Tiekartan toimeenpanon onnistumisessa ratkaisevana tekijänä on luontoarvomarkkinoiden muodostuminen, jossa metsänomistajat ovatkin keskeisessä ominaisuudessa tuottaen luontopalveluita korvausta vastaan.    www.mtk.fi/luonnon-monimuotoisuus

Ajankohtaista

 1. Kevät on puukaupan ja metsänhoidon valmistelun aikaa- puukauppa jatkunut normaalisti lakoista huolimatta

  Kevät on puukaupan ja metsänhoidon valmistelun aikaa- puukauppa jatkunut normaalisti lakoista huolimatta

  Pyhä-Kala

  Puulla on kysyntää ja se mahdollistaa investoinnit metsänhoitoon myös taimikonhoitojen ja nuoren metsän kunnostuksen osalta.

  Lue lisää
 2. Kevään lannoituskampanja

  Kevään lannoituskampanja

  Pyhä-Kala

  Terveyslannoituksen ja kasvatuslannoituksen kohde ja oikea lannoite kannattaa valita huolella,, jotta paras hyöty saavutetaan.

 3. Taimikot kuntoon- Taimikonhoito kampanja 2024

  Taimikot kuntoon- Taimikonhoito kampanja 2024

  Pyhä-Kala

  Tarkista taimikkojesi hoidontarve. Tämän vuoden aikana taimikonhoitoa tehneet pääsevät osallistumaan saha-arvontaan. Lue ohjeet.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset