Mhyn valtuusto kokousti Nivalassa

05.12.2018

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan valtuusto kokoontui 3.12. Nivalassa syyskokoukseen. Kokouksen aluksi hallituksen puheenjohtaja Juhani Kumpusalo ja varapuheenjohtaja Raimo Jokela luovuttivat hallituksesta poisjääneille Erkki Kestilälle ja Timo Kokkoniemelle Mhyn viirit.

Hallitukseen toimikaudelle 2019-2020 valittiin jatkamaan Juhani Kumpusalo, Raimo Jokela, Kalevi Lahtinen, Jarmo Somero, Jari Nikunen, Sakari Rahkala ja Veijo Manninen sekä uusina Eija Hiitola ja Jarmo Koistila.

Valtuusto vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma tähtää yksityismetsien nykyistä korkeampaan hyödyntämisasteeseen. Mhyn toimialueen yksityismetsien kasvu on noin 1,8 miljoonaa kuutiota ja hakkuusuunnite on noin 1,4 miljoonaa kuutiota, josta tällä vuosikymmenellä on hakattu keskimäärin 88 %. Hakkuusuunnitteeseen yltäviin hakkuisiin päästään vain puumarkkinoiden huippusuhdannevuosina kuten kuluvana vuonna.

Valtuuston kokouksen yleiskeskustelussa oltiin huolissaan muun muassa metsätilojen sukupolvenvaihdosasioista ja toivottiin metsänomistajien siirtävän metsätilojaan lapsilleen aktiivisuuden lisäämiseksi.