On metsäveroilmoituksen aika – metsänhoitoyhdistys neuvoo!

11.1.2022

Verovuosi 2021 on päättynyt tuloineen ja menoineen. On aika valmistautua veroilmoitusten laatimiseen. Metsänhoitoyhdistys neuvoo ja palvelee myös veroilmoituksen tekemisessä.

 

Metsäveroilmoitus on pääsääntöisesti annettava 28.2.2022 mennessä. Jos verovelvollinen harjoittaa maataloutta tai elinkeinotoimintaa, metsäveroilmoituksen antamisen takaraja on 1.4.2022.

Veroilmoituksen laatiminen vaatii tarkkuutta, että kaikki tulot ja menot tulevat ilmoitetuksi oikein. Huolellinen veroilmoituksen laatiminen on myös osa verosuunnittelua. Verovähennyksien ilmoittaminen on täysin verovelvollisen vastuulla. Yrittäjävähennys on ainoa vähennys, jonka verottaja tekee automaattisesti.

Oma metsänhoitoyhdistyksesi neuvoo ja opastaa myös metsäverotukseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa voit ostaa metsäveroilmoituksen laatimispalvelun metsänhoitoyhdistykseltä. Tämänhetkisen korotilanteen vuoksi toivomme asiakkaiden tuovan ennakkoon sopimalla verotukseen liittyvät paperit toimistolle. Metsäasiantuntijasi ilmoittaa milloin verotuksen teko on valmis.

Löydät metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan yhteystiedot täältä.

Muutoksia metsätalouden poistoissa

Vuonna 2021 metsäveroasioissa ei ole tapahtunut monia muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Tervetullut ja kauan odotettu uudistus koskee metsätalouden poistoja. Poistoina vähennetään metsätalouden hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen käyttöikä on yli 3 vuotta tai hankintameno enintään 600 euroa.

Hankintamenon uusi minimisumma on siis 600 euroa (ennen 200 euroa). Kun hyödykkeen menojäännös alittaa 600 euroa, poiston saa tehdä kerralla. Hankintamenon ollessa alle 600 € arvoisen hyödykkeen hinnan voi vähentää vuosimenona.

Oman auton käytön matkakuluvähennys on edelleen 0,25 €/km. Peräkärryn käytöstä voi matkakulua lisätä 0,07 €/km.

Muista työhuonevähennys

Moni metsänomistaja ei tiedosta, että metsätalouden harjoittaminen voi oikeuttaa työhuonevähennykseen. Jos metsätalous tuottaa verovelvolliselle satunnaisia tuloja, työhuonevähennys vuona 2021 on 230 euroa. Jos metsätaloudesta saa tuloja lähes vuosittain, voi työhuonevähennystä tehdä 460 euroa.

Arvonlisäverosta ilmoitus jo helmikuulla

Kun arvonlisäverokausi on kalenterivuosi, arvonlisäveroilmoitus on annettava ja arvonlisävero maksettava 28.2.2022 mennessä. Metsän omistajista ylivoimaisesti suurimmalla osalla arvonlisäverokausi on kalenterivuosi eli kansan kielellä ollaan ”vuosimenettelyssä”.

Sähköinen asiointi kätevää

Veroilmoitukset on helppo ja kätevä antaa verohallinnon sähköisessä OmaVero-palvelussa. Myös arvonlisäveron maksaminen on helpoin suorittaa OmaVerossa. Jos veroilmoitusten antaminen ei ole mahdollista sähköisesti, paperilomakkeita voi edelleen käyttää. Huomioitava on, että paperilomake on oltava perillä verohallinnossa 28.2.2022 mennessä.

Metsäveroasiat löytyvät helposti verohallinnon nettisivuilta www.vero.fi. Hakusanaksi voi laittaa metsäverotus. Verohallinnon nettisivuilta voi tarvittaessa tulostaa myös verolomakkeita.