Metsäteollisuuden positiivisen vireen pitää näkyä myös metsänomistajille

09.9.2021

Pohjois-Suomen puukaupassa vedettiin kesän myrskytuholeimikoiden kaupan jälkeen vähän henkeä, mutta puukauppasyksy kolkuttelee jo ovella. Tammi-elokuussa Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin puuta 5 615 000 m3 (2020 – 3 297 000 m3). Puukauppaa on käyty edellisvuotta enemmän kaikissa Pohjois-Suomen maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaalla 3 221 000 m3 (1 652 000), Kainuussa 1 215 000 m3 (818 000) ja Lapissa 1 179 000 m3 (826 000).

Suuri osuus puista vielä ostamatta

Loppuvuoden osalta tilanne on vielä auki. Puun ostomäärät yksityismetsistä olivat Suomessa yhteensä 42 milj. m3 vuonna 2018, joten siihen peilaten vielä olisi iso määrä puuta vailla ostajaa. Pellervon taloustutkimus PTT ennusti keväällä tälle vuodelle noin 40 M.m3 ostomääriä yksityismetsistä. Voidaankin arvioida, että puun ostot ovat ennätyksellisellä tasolla, eikä merkittäviä puun käyttöä rajoittavia tekijöitä ole ilmaantunut muutamia paikallisia erityispiirteitä lukuun ottamatta. Niitä ovat olleet esimerkiksi Veitsiluodon paperiteollisuuden alasajo ja Koillismaan Paula-myrskyn vaikutukset.

Markkinoilla kysyntä ja tarjonta määrittävät puun hintatason. Metsänomistajien näkökulmasta hintatasoa ei voida pitää tällä hetkellä reiluna, kun sitä verrataan puustamaksukykyyn. Lopputuotteiden hinnat ovat kehittyneet puun hintaa huomattavasti jyrkemmin ylöspäin kysynnän vetämänä. Metsäteollisuuden hyvä suhdanne jatkuu edelleen, eikä heikentymistä ole näköpiirissä.

Metsäteollisuuden integraatit tekivät ensimmäisen puolen vuoden aikana huikeat tulokset, yhteensä yli 1,5 miljardia euroa. Monissa Euroopan maissa puun hinnat ovat jatkaneet nousua metsäteollisuuden lopputuotteiden ja sahatavaran hintojen johdattamana kohti reilumpaa tuottajahinnoittelua. Lopputuotteiden kysynnän ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla, jonka pitäisi näkyä myös raakapuun korkeana käyttöasteena ja hintatasona. Toisaalta ennätyskorkeat puukauppamäärät osoittavat markkinahinnan, jolla kauppaa on oltu valmiita tekemään.

Kilpailuttamalla puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta saadaan markkinoiden paras hinta

Käynnistämällä puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta voidaan varmistaa, että metsänomistaja saa puukaupan kokonaisuudelle korkeimman markkinoilla kilpailutetun hinnan. Tämä toteutuu siten, että kilpailutuksen jälkeen tarjoukset vertaillaan katkonta-aineistojen ja yksikköhintojen perusteella. Tämän jälkeen on mahdollista valita tarjous, joka antaa metsänomistajalle korkeimman tulon. Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Paikallinen asiantuntija tietää puumarkkinatilanteesta, kuten millaisilla kauppatavoilla, hinnoilla ja katkonnoilla on kauppaa käyty.