METSÄNHOITOYHDISTYKSEN TALOUS VAHVISTUI VUODEN 2019 AIKANA

24.3.2020

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan valtuuston kevätkokous päätettiin koronaviruksen takia siirtää myöhemmin pidettäväksi. Kokous kutsutaan koolle, kunhan epidemia rauhoittuu, selvittää hallituksen puheenjohtaja Juhani Kumpusalo.

Metsänhoitoyhdistyksen talous vahvistui toimintavuoden aikana. Kokonaisliikevaihto kasvoi hieman 9,53 miljoonaan euroon. Liikevaihto on kasvanut lähinnä korjuupalvelutoiminnan kasvun myötä. Tilinpäätös oli verojen jälkeen 111 611,74 ylijäämäinen. Omavaraisuusaste vahvistui edellisvuodesta ollen nyt 77,4 % (73,1). Pitkäaikaisen velan määrä aleni edellisvuodesta. Maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.

Metsänhoitoyhdistyksellä on noin 7500 jäsentä, jotka maksoivat jäsenmaksuja 584 925 euroa, mikä on keskimäärin 78 euroa/ jäsen. Jäsenmaksut ovat edelleen merkittävä osa tulonmuodostustamme, vaikkakin liiketoiminnan rooli kasvaa jatkuvasti kertoo johtaja Maunu Kilpivaara.

Vuodesta 2020 näyttää muodostuvan myös metsäsektorille taloudellisesti vaikeampi koronaviruksen takia. Virus hallitsee mediassa ja metsänomistajienkin arjessa. Tämän kaiken keskellä on syytä muistaa, ettei metsät ole menneet kiinni. Sahat ja tehtaat tarvitsevat puuta ja etenkin pehmopaperikoneiden olisi nyt syytä pysyä käynnissä.

Juuri nyt olemme ennen näkemättömän yhteiskunnallisen tilanteen keskellä, emmekä tiedä kuinka pitkä tästä tulee. Poikkeusolot ja talouden epävarmuus näkyvät ensimmäisenä yrittäjien työllisyydessä. Me metsänhoitoyhdistykset olemme merkittävä alueellinen työllistäjä. Pyrimme nyt kaikin keinoin työllistämään urakoitsijoitamme ja metsäasiantuntijamme etsivät jatkuvasti uusia työmaita metsureille, maanmuokkaajille ja puunkorjuuketjuille.

Metsäsektorin yritysten lomautusriskin hälventäminen onnistuu parhaiten, kun metsissä pyörii puukauppa ja hoitotyöt mahdollisimman normaalisti koronaviruksesta huolimatta. Metsässä työskennellään yksin eikä siellä koronavirus leviä.