Metsälannoituskampanjaan mukaan!

22.1.2019

 

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala järjestää vuosittain yhteistilauksena toteutettavia metsälannoituksia. Lannoitus vauhdittaa puuston kasvua ja järeytymistä, jolloin myös harvennukset ja mahdollinen päätehakkuu voidaan aikaistaa.

Tilaa nyt metsän kasvatus- tai tuhkalannoitus 31.3.2019 mennessä omalta metsänhoitoyhdistykseltäsi ja osallistut arvontaan. Voit voittaa helikopterilennon tai 500 € arvoisen lannoituspalvelusetelin! http://mhy.fi/arvonnan-saannot

 

Yhteislannoituksella kustannussäästöä

Keräämme lannoitettavat kohteet yhteishankkeeksi, jolloin lannoitus tulee edullisemmaksi. Neuvomme sinua sopivan lannoituskohteen ja lannoitteen valinnassa. Suunnittelemme ja hoidamme lannoitukset keskitetysti. Lannoitus tarjoaa hyvän vaihtoehdon parantaa tilakohtaista metsänhoidon kannattavuutta.

Tilaa metsänlannoitus metsänhoitoyhdistykseltä, me hoidamme kaiken muun. Samalla osallistut arvontaan ­– Voit voittaa helikopterilennon tai 500 € arvoisen lannoituspalvelusetelin

Metsänlannoituksella voidaan lisätä sekä nuoren että varttuneen havupuuvaltaisen kasvatusmetsän järeytymistä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Sopiva ajankohta lannoitukselle on vuosi tai pari harvennuksen jälkeen. Metsää voi lannoittaa useamman kerran kiertoajan kuluessa. Mikäli lannoitus toteutetaan vain kerran, kannattaa se tehdä noin 6–10 vuotta ennen uudistushakkuuta. Tällöin tukkipuun osuutta lisäävästä lannoitusinvestoinnista saadaan paras tuotto.

Metsänlannoituksella lisätään niitä ravinteita, joita maapohjassa on niukasti puiden tarpeeseen nähden.

Kasvua rajoittavia ravinteita ovat yleensä joko typpi tai fosfori. Typestä on pulaa lähinnä kivennäismailla ja fosforista turvemailla. Boorin puutosta voi esiintyä molemmilla. Kivennäismailla lannoituksen vaikutusaika on noin 6–10 vuotta. Turvemailla lannoitusvaikutus kestää kivennäismaita pidempään, 15–30 vuotta lannoitteesta riippuen.

Tuhkalannoitusta turvemaille

Turvemailla on yleensä pulaa kaikista muista ravinteista paitsi typestä. Tuhkalannoituksen seurauksena puuston kasvu lisääntyy 2–3-kertaiseksi lannoittamattomaan verrattuna. Sopivia tuhkalannoituskohteita ovat ojitetut turvemaat, joissa turpeen paksuus on vähintään 0,5m ja puuston määrä riittää ylläpitämään kuivaustehoa.

Hyvin kasvava metsä sitoo enemmän hiiltä

Metsän lannoitus on myös ilmastoteko. Lannoituksen aiheuttama kasvunlisäys sitoo jopa 10 tonnia hiilidioksidia hehtaarille sen lisäksi, mitä metsä normaalisti kasvaessaan sitoisi.

Lannoitetusta metsästä voi turvallisesti kerätä marjoja ja sieniä

Lannoituksessa metsään lisätään vain niitä ravinteita, joita siellä muutenkin pitäisi olla. Marjasato voi jopa parantua lannoitusvaikutuksesta.

Lannoituskulut voi vähentää metsäverotuksessa

Metsänlannoituksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähennyskelpoinen menoerä metsäverotuksessa. Lannoitus on hyvä tapa sijoittaa osa metsätuloista takaisin metsään kasvamaan korkoa. Lannoitus lisää puun määrää metsätilalla ja tilan arvo kasvaa, mikä hyödyttää myös seuraavaa sukupolvea.

Ota yhteyttä omaan metsäneuvojaasi niin voimme laatia juuri Sinun tarpeisiisi sopivan lannoitussuunnitelman.