Marraskuun puumarkkinakatsaus

pyha-kala

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella on puukauppaa tehty viime vuoden tahtiin. Lopputuotemarkkinoihin nähden puun hintataso on hyvällä tasolla. Kilpailuttamalla metsänomistaja saa omaan leimikkoonsa sen parhaimman hinnan. Kuitupuun hinnoissa merkille pantavaa on, että Pohjois-Pohjanmaalla on valtakunnallisesti tarkasteltuna parhain hintataso Suomessa.

---

Metsänhoitoyhdistys on turvallinen kumppani metsänomistajalle suhdanteista riippumatta

Noususuhdanteissa metsänomistajia kosiskellaan kumppanuuksilla ja monenlaisilla eduilla metsänhoito- ja puukauppapalveluihin. Nämä lupaukset voivat jäädä vaille katetta laskusuhdanteen saapuessa. Metsäyhtiön hintatakuujärjestelmät ovat logiikaltaan rakennettu läpinäkymättömiksi ja metsänomistajia itseään vastaan. Hintatakuun varaan heittäytyvä metsänomistaja voi vain toivoa, että muut metsänomistajat toimivat kirittäjinä puukaupan kilpailuttamisessa saavuttamaan yleisesti reilun puukaupan ehdot. Suhdanteista riippumatta kannattaa muistaa keitä varten eri puukaupan ja metsänhoidon palvelut ovat rakennettu. Metsänhoitoyhdistykset ovat ainoita metsänomistajien etuja ajavia palveluorganisaatioita. MHY on turvallinen kumppani suhdanteista riippumatta.

Laskusuhdanteen kääntymistä nousuun ennustetaan niin yleisissä talousennusteissa kuin metsäalan ennusteissa ensi vuodelle. Yleisen taloustilanteen nousun taustalla on inflaation talttuminen ja korkojen kääntyminen laskuun. Pellervon taloustutkimus (PTT) arvioi Suomen BKT:n nousevan ensi vuonna 0,5 prosenttia. Toisaalta maailmantaloudessa on edelleen epävarmuutta niin Kiinan hitaamman talouskasvun kuin Venäjän sotatoimien jatkumisella Ukrainassa ja Lähi-Idän sotilaallisen yhteydenoton seurauksena.

Metsäteollisuuden suhdannepohja nähdään saavutetun ja käännettä on jo osin nähtävissä. PTT ennakoi metsäteollisuuden arvon nousevan toimialana kokonaisuudessaan ensi vuonna. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vientimäärien ja hintojen ennakoidaan olevan kauttaaltaan nousussa, joka tukee kuitupuun käyttömäärän kasvua. Sen sijaan sahamarkkinoiden laskusuhdanteen ennakoidaan vähentävän tukin käyttöä muutamalla prosentilla. Toisaalta sahatavaran hintojen ennakoidaan kääntyvän jo loivaan nousuun. PTT:n arvion mukaan teollisuuden puun käyttö kasvaa 4 prosenttia, jolloin kokonaiskäyttö olisi tällöin noin 64 miljoonaa kuutiometriä.

PTT ennustaa teollisuuspuun hakkuiden kasvavan vain prosentin ja puukauppojen kasvavan vain 2 prosenttia yksityismetsistä ensi vuonna. Puun hintakehitys kuitupuiden osalta nousisi ennusteen mukaan 4 prosenttia. Tukkipuun keskimääräisten hintojen ennakoidaan laskevan hieman havupuilla ja nousevan vastaavasti koivutukilla 2 prosenttia. Kuitupuun tarvetta lisää käyttömäärien kasvu massateollisuudessa Kemin käynnistyneen investoinnin myötä.

Kuukauden nosto:

Mistä löytyy hyvä metsäammattilainen puukauppaan?

Metsänomistajan kannattaa valita kumppanikseen puukauppaan sellainen metsäammattilainen, joka on aidosti kiinnostunut myös metsänomistajan omaisuuden hoidosta kokonaisuudessaan eikä ainoastaan puukaupasta. Puukaupan yhteydessä on hyvä hetki arvioida myös metsätilan muut metsänhoitotarpeet, kuten taimikonhoidot ja harvennukset, jotta tulevaisuuden puukauppatilitkin varmistuvat. Puukaupassa on tärkeää huomioida lakien ja suositusten lisäksi, että myös metsänomistajan omat toiveet otetaan toteutuksessa huomioon. Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien omistamia ja hallinnoimia edunvalvonta- ja neuvontaorganisaatioita. Joka puolella Suomea toimii alueellinen metsänhoitoyhdistys, joka on turvallinen kumppani metsänomistajan omaisuuden hoidossa.

Lue lisää MHY blogi ”Mitä metsänomistajuus on?”: https://www.mhy.fi/blogi/mita-metsanomistajuus-on

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaista

 1. Ylivieskan 14.5. metsätaitokilpailun tulokset

  Ylivieskan 14.5. metsätaitokilpailun tulokset

  Pyhä-Kala

  Metsätaikilpailujen tuloksia Ylivieskasta 14.5. Kuvassa keskellä osallistuneiden kesken arvotun akkuraivaussahan voittaja Arvo Kokkonen.

  Lue lisää
 2. Puumarkkinat ovat positiivisessa asennossa jatkossakin

  Puumarkkinat ovat positiivisessa asennossa jatkossakin

  Pyhä-Kala

  Puumarkkinat ovat edenneet edellisvuosien tavoin kevätkaudella. Keväällä ostetaan pääasiassa kesäkorjuukelpoisia kohteita.

 3. Kevät on puukaupan ja metsänhoidon valmistelun aikaa- puukauppa jatkunut normaalisti lakoista huolimatta

  Kevät on puukaupan ja metsänhoidon valmistelun aikaa- puukauppa jatkunut normaalisti lakoista huolimatta

  Pyhä-Kala

  Puulla on kysyntää ja se mahdollistaa investoinnit metsänhoitoon myös taimikonhoitojen ja nuoren metsän kunnostuksen osalta.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset