Marraskuun puukauppatiedote

13.9.2017

Puukauppa on jatkunut edelleen varsin vahvana. Puukauppaa on koko kuluneen vuoden aikana tehty Mhy Pyhä-Kalan 12 kunnan alueella viitisen prosenttia viime vuotta enemmän. Mhy Pyhä-Kalan alueella oli puuta myyty lokakuun loppuun mennessä arviolta noin 850 000 m3, kun edellisen vuoden määrä vastaavana aikana oli noin 800 000 m3. Erilaisilla harvennushakkuita ja muita kasvatushakkuita on suunniteltu noin 7500 hehtaaria ja päätehakkuita reilut 2200 hehtaaria.

Puukaupan näkymät ovat edelleen kohtuullisen suotuisat. Kotimaiset investoinnit ja puun tuonnin supistuminen tukevat kotimaisen puun kysyntää.

Sahatavaran vienti vetää koko ajan paremmin. Viennissä etenkin Pohjois-Afrikka on selvästi piristynyt ja Kiinan kauppa kasvaa kohisten. Myös sellu- ja kartonkiteollisuus tekee kovaa tulosta ja tuotanto kasvaa.

Kesäkorjuuseen ja kelirikkoajan korjuuseen soveltuvien havupuuleimikoiden kysyntä on varsin vahvaa. Sen sijaan talvikorjuu-harvennusleimikoiden kysyntä on heikompaa. Kuitupuun kysynnässä on isoja alueellisia eroja, mutta investointien myötä pieniläpimittaisen puun ylitarjonta pitäisi helpottaa ensi vuoden aikana. Äänekosken tehdas on lähtenyt hyvin vauhtiin ja tuotanto alkaa lähennellä täyttä kapasiteetin käyttöastetta ensi vuoden puolella.
 

Kaikki puukaupat pitää ja kannattaa kilpailuttaa. Tämä varmistaa markkinatilanteen mukaisen hinnan jokaisessa puukaupassa. Lisäksi metsänomistajien on syytä hyödyntää metsänhoitoyhdistyksissä olevia puunostajakohtaisia katkontatietoja. Puukaupan onnistuminen ratkaistaan keskeisesti katkonnan valvonnassa ja tukin tarkassa talteenotossa.

Koko maan markkinahakkuut nousevat Luonnonvarakeskuksen ennusteessa tänä vuonna ennätykselliseen 63,3 miljoonaan kuutiometriin, kun sahatavaran, sellun ja kartongin tuotannot kasvavat. Myös hintojen ennustetaan kasvavan 2-3 prosenttia. Suomen metsät kasvat kuitenkin noin 110 miljoonaa kuutiota vuodessa, joten hakkuissa on lujasti kasvun varaa. Niinpä uusia tehtaita tarvitaan.