Lokakuun puukauppakatsaus

23.10.2018

Suhdanne-ennusteet povaavat metsäalan markkinatilanteen jatkuvan hyvänä

Kuluvan vuoden puukauppa on käynyt vauhdikkaasti ja puuta on ollut hyvin tarjolla. Tammi-syyskuussa Pohjois-Suomen ostomäärä oli viidenneksen edellisvuotta suurempi: 5 557 000 m3 (2017: 4 598 000). Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuoden puukauppa on 16 % edellisvuotta edellä, 2 774 000 m3 (2 401 000).

Pellervon taloustutkimus PTT:n lokakuun alussa julkaiseman metsäalan suhdanne-ennusteen mukaan sellu- ja kartonkiteollisuudessa markkinatilanne on säilynyt edelleen suotuisana, ja toimialan kannattavuus jatkuu erinomaisena. Painopaperien käyttö on supistunut aikaisempien vuosien tapaan, mutta tästä huolimatta vientimäärä Suomesta on kuluvana vuonna kasvanut ja paperien hintakin pitkästä aikaa hieman noussut. Sahatavaran vienti on supistunut neljä prosenttia edellisvuodesta. Mäntysahatavaran markkinanäkymä on tällä hetkellä selvästi kuusta suotuisampi.

Puukauppa onnistuu leimikon kilpailutuksella sekä katkonnan valvonnalla

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on edelleen hyvin kysyntää, ja kotimaan puumarkkinanäkymä jatkuu myönteisenä lähikuukausina. Puukauppatilanne on jatkunut todella hyvänä koko syksyn eikä hiljenemisen merkkejä vielä näy. Olemme leimanneet lokakuun puoleenväliin mennessä noin 910 000 m3 puuta, kun koko viime vuoden määrä oli 823 000 m3. Kaikista leimikoista ei eri syistä johtuen tehdä kauppaa, mutta varsinainen kauppamääräkin on toimialueellamme noussut hurjasti, noin 35 % kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Puun hintataso on pysynyt edelleen korkeana, päätehakkuulla mäntytukilla keskihinta on 64,60, kuusitukilla 63,60, havukuidulla 21,70 ja koivukuidulla 20,70. Tällä hetkellä käydään kauppaa jo talvileimikoista.

Luonnonvarakeskuksen suhdannekatsauksen mukaan metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä, ja kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna yhdeksän prosenttia 68,3 miljoonaan kuutiometriin. Mänty- ja kuusisahatavaran vahvistuvat vientihinnat ja sahahakkeen kysynnän kasvu nostavat Luken mukaan havutukkien keskimääräisiä kantohintoja 9–10 prosenttia. Sellun, paperin ja kartonkien tuotannon kasvu puolestaan nostaa kuitupuutavaralajien kantohintoja 8–11 prosenttia. Vuonna 2019 teollisuuspuun hakkuiden ja puun hintojen Luke ennakoi tasaantuvan talouskasvun hidastumisen vuoksi ja jäävän kuluvan vuoden tasolle. PTT ennustaa yksityismetsien puukaupan käyvän vuonna 2019 kuluvan vuoden tahtiin.

Puukauppaa miettivien metsänomistajien kannattaa aina toimia vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti ja tarkistaa paikallinen puun kysyntä- ja hintatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Heiltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat yleisiä, ja ne heikentävät julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Lisätietoja:

Maunu Kilpivaara

johtaja, 0442438275

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry

Savarinväylä 2, 84100 Ylivieska