Kevään puukauppa hyvässä vauhdissa

12.4.2018

Alkuvuoden puukauppa on käynyt vauhdikkaasti. Puulla on hyvä kysyntä ja hinnat ovat olleet pienessä nousussa. Kuitupuullakin on pitkästä aikaa oikeasti kysyntää ja hankintahakkaajien tienvarsihintakin on tehtaiden puun puutteesta johtuen ollut kasvussa. Kesäleimikoilla on erinomainen kysyntä ja se tulee paranemaan kevään lähetessä vielä selvästi. 

Aikaisempina vuosina keväälle ja kesälle on tienvarsiin ja terminaaleihin kertynyt valtava varasto kuitupuuta, jota on sulateltu syksyyn saakka. Viime syksyn ja alkutalven puunkorjuun vaikeuden aiheuttivat kuitenkin sen, että nyt tuota puusumaa ei ole kertymässä. Puu kulkee tehtaille vauhdikkaasti ja puun käyttö kasvaa edelleen tänä vuonna, joten kevään ja kesän puista tulee nyt oikeaa kilpailua ja se tietää myös hinnan piristymistä.​

Mhy Pyhä-Kalan metsänomistajille laatimien tammi-huhtikuun (12.4. mennessä) puunmyyntisuunnitelmien määrä oli lähes 210 000 m3, jossa on edellisvuoden vastaavan ajankohdan määrään verrattuna kasvua yli 20 prosenttia. Puun kysyntä jatkuu vahvana, joten tänä vuonna tultanee pääsemään kaikkien aikojen suurimpaan puun myyntimäärään. Viime vuoden arvioitu puunmyyntimäärä alueemme yksityismetsitä oli noin 1,08 miljoonaa kuutiometriä. Tässä vaiheessa tämän vuoden ennuste on noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätietoja puumarkkinatilanteesta toimihenkilöiltämme. Muistutamme, että kaikkien 30.6. mennessä metsänhoitoyhdistyksen puunmyyntisuunnitelman tilanneitten kesken arvomme tabletti-tietokoneen.