Hirvikanta saatiin tavoitetasolle Pohjois-Pohjanmaalla

01.3.2019

Luonnonvarakeskus julkisti perjantaina arvionsa hirvikannan tasosta syksyn 2018 metsästyksen jälkeen. Lupaavalta näyttää, arvioi Pohjois-Pohjanmaan lukuja tuoreeltaan Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara. Näyttää siltä, että lähes koko Oulun riistakeskuksen alueella hirvikanta on nyt tavoitteessa. Tilanne on erittäin poikkeuksellinen ja uusi, sillä Luken tuoreissa tilastoissa noin kahdenkymmenen vuoden seurantajakson aikana ei olla koskaan aikaisemmin alitettu tavoitetason ylärajoja. Pohjois-Pohjanmaalla hirvikanta laski syksyn jahdissa edellisvuoden 12 100 hirvestä 9 400 hirveen, jolloin hirvikanta on nyt noin 22 % edellisvuotta pienempi.

Maanomistajien etujärjestöjen metsänhoitoyhdistyksen sekä MTK:n ja metsästäjäosapuolten välillä on yhteisesti sovittu hirvitalousalueittain tavoitetaso hirvikannalle. Sovitut tavoitetasot on hyväksynyt alueellinen riistaneuvosto. Oulun riistakeskusalueella tavoitetaso vaihtelee Koillismaan 2-2,5 hirvestä tuhannella hehtaarilla maakunnan eteläosien 2,6-3,1 hirveen tuhannella hehtaarilla.

Ainoastaan niin sanotulla Oulu 5- hirvitalousalueella hirvikannan taso ylittää edelleen sovitun 3,1 hirven ylärajan. Tämä hirvitalousalue käsittää käytännössä Kalajokilaakson alueen Kalajoelta Pyhäjärvelle. Luke arvioi kannan tasoksi siellä 3,2 hirveä tuhannella hehtaarilla, selvittää Kilpivaara. Kalajokilaaksossakin kanta on kuitenkin jo lähellä tavoitetta.

Osasin odottaa hirvikannan laskua joulukuulta lähtien ja olin varovaisen toiveikas, kun seurasin metsästyksen etenemistä. Tämä luo uskoa järjestelmän toimivuuteen ja motivoi meitä ja varmaan muitakin sidosryhmiä jatkamaan työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Suuri kiitos metsästäjille, mielestäni erikoismaininnan ansaitsee nyt Oulu 4-hirvitalousalueen metsästäjät, sillä kyseisen hirvitalousalueen saalismäärä 3,4 hirveä tuhannelta hehtaarilta oli valtakunnallisesti neljänneksi suurin. Edelle meni kolme hirvitalousaluetta Kaakkois-Suomessa ja Satakunnassa analysoi Kilpivaara. Pohjois-Pohjanmaalla hirvikanta laski suhteellisesti eniten juuri Oulu 4-hirvitalousalueella, kaikkiaan noin 30 prosenttia.

Luonnonvarakeskuksen hirvikanta-arvioiden luotettavuutta on arvosteltu sekä metsästäjien että meidänkin puolelta ja tälläkin kertaa kävi niin, että takavuosien kantatasoja on tarkisteltu ylöspäin. Hirvisaalis kertoo lopulta aina totuuden takavuosien kannan tasosta. Vasatuotot, petojen vaikutus ja muut kannan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat tiedossa, jolloin saalismääristä voidaan kanta määrittää takavuosille hyvin tarkkaan. Käsitykseni mukaan Luken kanta-arvioiden luotettavuus paranee vuosi vuodelta ja ainakin tällä kertaa myös Ely-keskuksen hirvionnettomuustilastot kertovat onnettomuusmäärien pienentymisestä mikä tukee Luken arviota hirvikannan pienenemisestä.

Luken tuoreet hirvitilastot löytyvät http://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/hirvi-2/