Helmikuun puumarkkinakatsaus

21.2.2019

Vuoden 2019 puukauppa alkoi Pohjois-Suomessa hieman edellisvuotta vilkkaammin, tammikuun ostomäärä oli 863 000 m3 (2018 - 791 000). Pohjois-Pohjanmaalla alku oli hieman viime vuotta verkkaisempi 428 000 m3 (456 000), mutta Kainuussa, 259 000 m3 (237 000) ja varsinkin Lapissa, 176 000 m3 (98 000) puukauppaa käytiin tammikuussa selvästi edellisvuotta enemmän. Viime viikkojen laskeva puun hintakehitys osoittaa, että puun tarjonta on ollut puun kysyntää suurempaa.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella puukauppa on alkuvuonna myös noudattanut pohjoissuomalaista trendiä. Vuodelta 2018 jäi myymättä runsaasti talvileimikoita, joista on tehty alkuvuonna kauppaa vilkkaasti. Leimasumäärä onkin ollut alkuvuonna edellisvuotta vaisumpaa, mutta puukauppoja on solmittu noin 30 % viime vuoden tammi-helmikuuta enemmän. Hintataso on laskenut syksyn hinnoista, mutta esimerkiksi päätehakkuuleimikoissa kaikkien puutavaralajien keskihinnat ovat edelleen 2,5-3 euroa vuodentakaista paremmat.

 

Suomen puumarkkinoilla jatkuu poikkeuksellinen tilanne, sillä kokonaisuudessaan kuitupuun kysyntä näyttää tukkia valoisammalta. Havutukkien kysyntä on kokonaisuutena heikentynyt. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan harvennusten ja ensiharvennusten menekki on nyt hyvä, ja puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaa niitä aktiivisesti tarjota kilpailutukseen.

 

 

Massa- ja paperiteollisuuden puusta maksukyky on erinomainen – puutuotteissa vaikeampaa

 

Vuoden 2018 tilinpäätösten perusteella Suomessa toimivan massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky ovat erittäin hyviä.

 

Sahatavaralla ja erityisesti mäntysahatavaralla lähiajan markkinanäkymä on sen sijaan edelleen heikko. Vientimäärät ovat laskeneet jo pitkään, sahatavaran markkinahinnat ovat heikentyneet ja valmiin sahatavaravaraston ovat kasvaneet. Valopilkut sahatavaramarkkinoilta ovat harvassa, mutta Keski-Euroopassa hyvälaatuisen kuusisahatavaran hinta näyttää pitäneen kohtuullisesti.