Elokuun puumarkkinakatsaus

19.8.2019

Kotimaan puumarkkinassa on kesälomien jälkeen jatkunut sama tahti kuin ennen lomakautta. Puukauppamäärä laahaa selvästi, eli noin neljännes viime vuotta perässä, kertoo Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara. 

Ostajilla on runsaasti puuta varastoissa

Hakkuita on tehty kokonaisuudessaan lähes viime vuoden tahtiin ja puun tuonti on selvästi kasvanut. Puukaupan voimakkaasta supistumisesta huolimatta puun ostajilla on edelleen runsaasti puuta hankittuna varastoihin, sekä pystyvarastoissa että katkottuna puuna. Tämä rajoittaa puun kysyntää syksyn aikana. Toisaalta hieman viime vuotisesta laskeneet hinnatkin hillitsevät metsänomistajien puunmyyntihaluja. Kotimaan heikentyneen kysynnän vastapainoksi onneksi puun vientiä on edelleen onnistuttu kasvattamaan. Mhy Pyhä-Kala vie Kalajoen satamasta havukuitupuuta Ruotsiin ja koivukuitupuuta Puolaan. Toivottavasti metsänhoitoyhdistysten avaamat puun vientikanavat pysyvät auki myös jatkossa.

Puun hintataso säilynyt hyvänä pienestä laskusta huolimatta

Kuluva vuosi on vuosikymmenen toiseksi paras puukaupan vuosi niin puunhintojen, puunmyyntimäärien kuin myös hakkuiden osalta, selvittää Kilpivaara. Tällä hetkellä kaikenlaisille kesäkorjuukelpoisille leimikoille on kysyntää. Kesä-heinäkuun aikana tehdyissä puukaupoissa tukkipuiden hinnat päätehakkuuleimikoissa ovat laskeneet 5-6 % eli kolmisen euroa vuodentakaisesta. Hinnat ovat kuitenkin edelleen 6-7 % eli nelisen euroa vuoden 2017 hintatasoa paremmat. Kuitupuun hintataso on noussut jopa yli 20 % parin kolmen vuoden takaisesta eikä laskua viime vuodesta juurikaan ole.

Sellun hinta on viime aikoina laskenut hyvin jyrkästi ja selluvarastot ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla. Sahatavaramarkkinoita vaivaa ylitarjonta, ja sen seurauksena heikko hintakehitys. Tukkia on Suomessa kuluvana vuonna jalostettu viime vuotta vähemmän, mutta selluteollisuudessa kuitupuuta ja haketta on käytetty tuotantomäärien perusteella hieman viime vuotta enemmän.

Baltian maissa kuitupuun hinta on voimakkaan nousun jälkeen laskenut, mikä hillinnee sikäläisten metsänomistajien puunmyyntihalukkuutta. Ruotsissa metsänomistajien puunmyyntiaikeita lisäävät kirjanpainajatuhot. Keski-Euroopassa puumarkkinatilannetta voisi kuvailla kaoottiseksi. Hyönteistuhojen seurauksena puuta on tarjolla selvästi kysyntää enemmän ja hinnat ovat monissa maissa olleet hyvin jyrkässä laskussa. Tilanteen normalisoituminen vie hyvin kauan. Runsas puun ylitarjonta heijastuu sekä lopputuotemarkkinoille että puumarkkinoille hyvin laajalla alueella. Suomessa metsien terveystilanne on muihin maihin verrattuna onneksi edelleen hyvä. Metsiä kannattaa ja pitää hoitaa aktiivisesti ja kestävästi.