Alkuvuoden puukauppa vahvassa kasvussa

01.2.2018

Alkuvuoden puukauppa on käynnistynyt vauhdikkaasti. Puulla on varsin hyvä kysyntä ja hinnat ovat olleet pienessä nousussa. Kuitupuullakin on pitkästä aikaa oikeasti kysyntää ja hankintahakkaajien tienvarsihintakin on tehtaiden puun puutteesta johtuen ollut kasvussa. Kesäleimikoilla on erinomainen kysyntä ja se tulee paranemaan kevään lähetessä vielä selvästi. 

Aikaisempina vuosina keväälle ja kesälle on tienvarsiin ja terminaaleihin kertynyt valtava varasto kuitupuuta, jota on sulateltu syskyyn saakka. Viime syksyn ja alkutalven puunkorjuun vaikeuden aiheuttaivat kuitenkin sen, että nyt tuota puusumaa ei ole kertymässä. Puu kulkee tehtaille vauhdikkaasti ja puun käyttö kasvaa edelleen tänä vuonna, joten kevään ja kesän puista tulee nyt oikeaa kilpailua ja se tietää yleensä myös hinnan piristymistä.

Mhy Pyhä-Kalan metsänomistajille laatimien tammikuun puunmyyntisuunnitelmien määrä oli lähes 90 000 m3, jossa on edellisvuoden tammikuun määrään kasvua liki 30 prosenttia. Puun kysyntä jatkuu vahvana, joten tänä vuonna tultanee pääsemään kaikkien aikojen suurimpaan puun myyntimäärään. Viime vuoden arvioitu puunmyyntimäärä alueemme yksityismetsitä oli noin 1,08 miljoonaa kuutiometriä. Tässä vaiheessa tämän vuoden ennuste on ainakin 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätietoja puumarkkinatilanteesta toimihenkilöiltämme. Muistutamme, että kaikkien 30.6. mennessä metsänhoitoyhdistyksen puunmyyntisuunnitelman tilanneitten kesken arvomme jälleen tabletti-tietokoneen.