Jäsenyys 2021

Jäsenmaksu vuonna 2021, porrastettu tasamaksu

Metsäala,ha                  MTK:n EV- maksu         mhy:n osuus           kok jäsenmaksu

0-9,99                           15 €/jäsen                    39 €/jäsen                    54 €/ jäsen

10-19,99                       15 €/jäsen                    49 €/jäsen                    64 €/ jäsen

20–49,99                      15 €/jäsen                    63 €/jäsen                    78 €/ jäsen

50–99,99                      15 €/jäsen                    114 €/jäsen                  129 €/ jäsen

100–199,99                  15 €/jäsen                    164 €/jäsen                  179 €/ jäsen

200-999,99                   15 €/jäsen                    215 €/jäsen                  230 €/ jäsen

1000-4999,99               15 €/jäsen                    245 €/jäsen                  260 €/ jäsen

yli 5000 ha                    15 €/jäsen                    245 €/jäsen                  260 €/ jäsen

Lisäehtoja:

1. Mikäli puolisot omistavat metsää erikseen ja myös yhtymänä, voidaan jäsenpinta-alat jäsenen vaatimuksesta laskea yhteen.

Kuolinpesät, yhteismetsät ja sisarusten metsäyhtymät käsitellään omina jäsenyyksinä, eikä niitä voi yhdistää yhden osakkaan muuhun jäsenyyteen.

2. Yhteismetsän, kuolinpesän, yhtymän tai muun yhteisomistuksen osakas voi liittyä erikseen jäseneksi, ellei hänellä muutoin ole omistuksessaan metsää. Osakkaan jäsenmaksu on 30 euroa.

3. Kannattajajäsenmaksu on 30 euroa.

Jäsenmaksusta verovähennys

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.