Jäsenyys 2020

Jäsenmaksut 2020 (porrastettu metsähehtaareihin perustuva)

alle 20 ha                          54 €

20,1 - 40 ha                      72 €         

40,1 - 70 ha                     104 €

70,1 - 100 ha                   141 €

yli 100 ha                         183 €

Lisäehtoja;

  • Mikäli esim. puolisot omistavat erikseen metsää ja/tai yhtyminä ym. voidaan jäsenpinta-alat jäsenen vaatimuksesta laskea yhteen. Kuolinpesät käsitellään omina jäsenyyksinä jollei muuta sovita.
  • Yhteismetsän, perikunnan, yhtymän tai muun yhteisetuuden osakas voi liittyä erikseen jäseneksi, ellei hänellä muutoin ole omistuksessaan metsää. Osakkaan jäsenmaksu on 27 €.
  • Kannattajajäsenmaksu on 27 €.

Jäsenmaksusta verovähennys

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.