Metsänlannoitus

Metsänlannoitusten viimeinen kierros tälle vuotta on nyt tehty. Helikopterilevitys päättyi lokakuun lopulla. Kesä-heinäkuun kierroksella levitimme lähinnä Metsän NP-lannosta ja suomensalpietaria kangasmaakohteille. Päättyneellä syyskierroksella levitimme suometsiin rakeistettua tuhkaa sekä kangasmaille lähinnä ureaa. 
Koko tämän vuoden metsänlannoitusala kohosi noin 2200 hehtaariin ja lannoitteita levitettiin yli 400 metsänomistajan metsiin yhdistyksemme alueella.
Tervetuloa mukaan ensi kevään 2018 ensimmäiselle lentolannoituskierrokselle, johon suunnitelmien teko on täydessä vauhdissa. Siellä levitysvuorossa ovat ennen muuta kangasmaiden NP- ja Metsänsalpietari-kohteet.

METSÄNLANNOITUS ON HUIPPUSIJOITUS

Metsänlannoitus on erinomaisen kannattava metsänhoitomuoto. Hyvissä kangasmaiden havupuukohteissa lannoitukseen sijoitetulle rahalle saa noin 15-20 prosentin vuotuisen tuoton 7-8 vuodeksi. JA HUOMATKAA: Yhdellä lannoituskerralla. Soilla lannoitusten sisäinen korko on hieman pienempi, mutta vaikutusaika yhdellä lannoituskerralla on pitempi, jopa 25-30 vuotta. Kangasmailla kyse on aina pääasiassa typen kasvua rajoittavasta puutteesta, joten näytettä ei tarvita. Vaihtoehtona perinteiselle lannoitukselle on tuhkalannoitus, joka tuli uutena palveluna alueemme metsänomistajien käyttöön jo vuonna 2010.

Metsänlannoituskulut saa vähentää verotuksessa 

Muiden metsätalouden menojen tapaan metsänlannoituskulut saa vähentää kokonaisuudessaan myyntitulojen verotuksessa.
Mikäli metsänomistajalla ei ole lannoitusvuonna laisinkaan metsätuloja, saa lannoituskulut vähentää alijäämähyvityksenä suoraan ansiotulojen verosta, eli yksikään vähennyseuro ei mene hukkaan vaikka metsätuloja tai muita pääomatuloja ei olisikaan.

Otetaanpa esimerkiksi 5,0 hehtaarin varttuneen männikön lannoitus:

Lannoitteet + levitys          5,0 ha x 300 euroa   =                             1.500 euroa
Myyntiverovähennys 30%                                                             -      450 euroa
Lopullinen kustannus                                                                     1.050 euroa

Kasvunlisäys: 8 vuotta x 5,0 ha x 2,3 m3/ha=  92 m3
Kasvunlisäyksen kantoraha-arvo   92 m3 x 40 euroa =               3.680 euroa

Nettotuotto 8 vuodessa (3.680-1.050 euroa)                 =              2.630 euroa

=============================================================

(Lisätuotto on luonnollisesti veronalaista tuloa pääomatulojen verotuksessa)

Metsänhoitoyhdistys järjestää vuosittain koko toimialuettaan (Alavieska, Kalajoki, Sievi, Ylivieska, Nivala, Reisjärvi, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Oulainen, Merijärvi, Pyhäjoki ja Vihanti) koskevan metsänlannoitus-yhteishankkeen joko lentolevityksenä tai maalevityksenä. Lannoitteet hankitaan yhteishankintana ja metsänhoitoyhdistys valvoo ja toteuttaa hankkeet.

Suometsien terveyslannoitukset ovat tällä alueella aivan välttämättömiä, sillä ravinnepuutokset aiheuttavat vuosittain arviolta 6-9 miljoonan euron kasvutappiot alueemm metsänomistajille.
Ravinnepuutoksista pahasti kärsiviä alueita on Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa arviolta 60.000 ha ja nämä alueet lannoittamalla on saatavissa arviolta liki 200.000 kuutiometrin vuotuinen lisäkasvu. Näin valtava käyttämätön kasvupotentiaali suometsissä erittäin varovasti arvioiden piilee. Todellisuudessa määrä saattaa olla paljonkin suurempi.

Boorinpuutos luultua yleisempää

Metsäntutkimuslaitos on julkaissut tuoreen tiedotteen metsien boorilannoituksista ja tämä on ajankohtainen myös meidän alueellamme, jossa on ilmennyt siellä täällä pahojakin boorinpuutoksia. Klikkaa tiedote auki alla olevasta linkistä!
Alla on kuva boorinpuutoksen takia pensastuneesta kuusesta.

Neulasnäyte talvella

Talvi on huhtikuulle saakka suometsien ravinnetalouden määrityksessä tarvittavien neulasnäytteiden ottamisen aikaa. Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt huolehtivat näytteiden otosta tai opastavat metsänomistajia asiassa. Näytteet lähetetetään analysoitavaksi Metlalle tai muilla laboratorioille ja sen perusteella selviää, onko suometsän puustossa ravinnepuutoksia ja mitä toimia tarvitaan. Olkaapa yhteydessä toimihenkilöihimme.

Lisää metsänlannoituksesta videolla:
https://youtu.be/BFHmm9h5I9Q

Ja vielä lisää:
http://www.yara.fi/lannoitus/kasvit/metsa/lannoitusohjelma.aspx

https://youtu.be/4h3EMa7lN18