Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus

Kaipaatko vaihtoehtoa avohakkuulle? Eri-ikäisrakenteisena kasvatettaessa metsä säilyy pääosin puustoisena. Tällöin metsässä kasvaa eri ikäisiä puita, nuorista taimista vanhoihin puihin. Kasvatustapaa voidaan kutsua myös nimillä jatkuva kasvatus tai peitteinen metsätalous.

Kiinnostaako jatkuva kasvatus eli metsän hoito eri-ikäisrakenteisena?

Kerro toiveesi ja tavoitteesi metsiesi hoidosta omalle metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijallesi jo puun myyntiä tai metsänhoitotöitä suunniteltaessa. Keskustele asiantuntijoidemme kanssa metsiesi hoidon erilaista vaihtoehdoista. Puunkorjuu onnistuu eri-ikäisrakenteisen eli jatkuvan metsänkasvatuksen avulla myös maisemallisesti tärkeillä alueilla. Neuvomme sinua myös miten voit huomioida metsiesi monimuotoisuutta.

Eri-ikäisrakenteista metsää hoidetaan poimintahakkuin

Poimintahakkuin pyritään kehittämään ja ylläpitämään metsän puuston eri-ikäisrakenteisuutta. Poimintahakkuulla poimitaan metsästä vanhempia ja suurempia sekä huonokuntoisempia puita. Samalla tehdään kasvutilaa pienille taimille ja nuorille puille sekä pyritään edistämään uusien taimien syntymistä. Jos metsään ei ole ennen poimintahakkuuta syntynyt pieniä taimia, uusien taimien syntymistä voidaan edistää pienaukkohakkuulla. Puunkorjuu eri-ikäisrakenteisessa metsässä on vaativampaa, koska suurikokoisia puita korjataan muun puuston joukosta. 

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus vaatii hyvää etukäteissuunnittelua

Eri-ikäisrakenteisen metsän hoitoa suunniteltaessa on ratkaistava muun muassa:

  • kuinka suuriksi yksittäisten puiden annetaan varttua ennen metsän harventamista
  • kuinka suuri on pysyvien säästöpuiden määrä
  • mikä on hakkuiden välisen ajan pituus 
  • poimintahakkuussa kasvamaan jätettävän puuston tiheys ja rakenne. 

Jos olet kiinnostunut kasvattamaan metsiäsi eri-ikäisrakenteisena, ota asia puheeksi oman metsäasiantuntijasi kanssa jo puun myyntiä suunniteltaessa sekä tilatessasi metsäsuunnitelmaa. Kysy myös metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelun tarjousta puukauppaasi. Huomioimme metsänomistajien omat tavoitteet metsien hoidossa.