Mhy Punkalaidun on perustettu vuonna 1935. Metsänhoitoyhdistys toimii Punkalaitumen kunnan alueella.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Punkalaidun

Kauppakuja 1 A3

31900 Punkalaidun

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
18000 ha
Jäsenten lukumäärä
749
Metsätilan keskikoko
30 ha
Puuston vuotuinen kasvu
90000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
90000 m3
Puulajijakauma