Koululaisten metsäpäivä

25.9.2019

Koululaisten metsäpäivää vietettiin 24.9.19 Posion yhteismetsän mailla Murtotunturissa. Metsäpävä järjestettiin yhteistyössä Posion 4H:n, Metsäkeskuksen, Posion yhteismetsän ja Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. 

Päivään osallistui Posion peruskoulun 5-9 lk:n oppilaat ja yhteensä mukana oli 100 koululaista opettajien kera. 

Päivän aikana oppilaat saivat tutustua eri rasteilla istutusalueeseen, moton ja ajokoneen työskentelyyn päätehakkuulla, taimikonhoitoon ja arvokkaisiin luontokohteisiin.

Mhy:n rastilla raivaussahan käytöstä ja taimikonhoidosta olivat kertomassa Johanna Mursu ja Timo Simontaival.