Taimikot tarvitsevat hoitoa!

09.5.2019

Metsämme kasvavat puuta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sen on mahdollistanut hyvä metsänhoito, jota tässä maassa on harjoitettu.

Hyvän metsänhoidon peruspilareita ovat metsän uudistaminen ja taimikoiden hoito. Ensimmäinen mainituista mahdollistaa sen, että metsät kasvavat täystiheinä ja uudistuvat ilman viivettä. Toiseksi mainittu puolestaan takaa sen, että uudistamiseen käytetyt rahat eivät valu hukkaan ja puusto järeytyy nopeammin muistuttamaan oikeaa metsää, josta voidaan hakata kestäväsi tuotettua puuta maailman markkinoille.

Taimikonhoito ei ole kallista, välttämättä.

Varhaisperkauksen ja taimikonhoidon kustannus metsänomistajalle vaihtelee noin 300-600 (+ alv) euron välillä metsänomistajalle, kun palvelun ostaa esimerkiksi Metsänhoitoyhdistyksestä. Hintalapun suuruuteen vaikuttaa se, kuinka paljon kohteessa on sahattavaa.

Mitä enemmän ja mitä paksumpia runkoja taimikosta täytyy kaataa, sitä hitaampaa ja työläämpää se on. Toisin sanoen, viivyttely taimikonhoidossa tulee kalliiksi. Kustannustehokkaan metsänhoidon tärkein tekijä on ehdottomasti oikea-aikaisuus.

Koska sinne taimikkoon sitten pitää mennä raivaamaan?

Varhaisperkauksen aika on, kun istutetut taimet alkavat olla noin metrin, puolentoista, mittaisia. Useimmiten havupuut saavuttavat tuon pituuden noin 4-5 vuoden kuluttua istutuksesta.

Tuossa vaiheessa myös istutuspuiden kanssa tilasta, valosta, ravinteista ja vedestä kilpailevat luontaisesti syntyneet taimet ovat kaikki olemassa ja ovat venähtämäisillään istutetuista taimista ohi. Se halutaan varhaisperkauksella siis estää.

Useimmiten taimikot vaativat toisen hoitokerran. Se alkaa olla ajankohtaista pituus on noin 3-5 metriä. Sen ajoitukseen pätee sama nyrkkisääntö kuin varhaisperkauksen ajoitukseen, lehtipuuvesakkoa ei saa päästää kasvatettavien havupuiden ohitse!

Tarkempaa tietoa hoitotöiden ajoituksesta voi lukea esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen metsänhoitotieto-sivustolta.

Muista hyödyntää Kemera-tuet ja tehdä verovähennykset!

Yllä todettiin, että oikea-aikainen taimikonhoito ei ole kallista. Entistäkin halvemmaksi hintalapun voi tehdä, kun hyödyntää hoitotöissä Kemera-tukia.

Varhaisperkaukseen voi tukea saada 160 euroa per hehtaari ja myöhempään taimikonhoitoon 230 euroa per hehtaari.

Tukikriteereistä voi lukea tarkemmin Metsäkeskuksen sivuilta.

Metsänhoitoyhdistyksen tekemillä työmailla oma metsäasiantuntijasi hoitaa Kemera-tukien hakemiseen liittyvät työt. Sinun tarvitsee vain ilmoittaa tilinumero, jonne tukirahat ohjataan. Omatoimisille sahaajille helpoin paikka tukien hakemiseen on Metsään.fi-palvelu.

Kemera-varoja on yllin kyllin tällä hetkellä jaossa, yli 55 miljoonaa euroa. Omat hoitokohteet kannattaakin kartoittaa ja laittaa hakemus menemään Metsäkeskukseen!

Metsänhoidon kulut ovat myös metsäverotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Ne kannattaa aina muistaa ilmoittaa metsäveroilmoituksessa verottajalle!

Joten, nyt katse taimikoihin tai yhteys omaan metsäasiantuntijaan. Hoitotöiden kanssa ei kannata vitkastella!