Puukauppa jatkuu tukkivetoisena

25.11.2013

Puukauppaa on käyty tasaisesti

 

Puukauppaa on käyty melko tasaisesti koko vuosi ja hyvä kaupankäynnin tahti näyttää jatkuvan edelleenkin. Paras kysyntä kohdistuu tukkivoittoisiin leimikoihin. Talviharvennusten osto on valikoivampaa. Puiden hinnoissa oli nousua keväällä ja alkukesästä, sitä ennen ja sen jälkeen on ollut tasaisempaa.

Metsäteollisuus on ostanut tänä vuonna puita yksityismetsistä koko maassa tähän mennessä noin 26 milj m3. Määrä on saman suuruinen kuin vuonna 2010 ja selvästi viime vuotta enemmän. Teollisuuden puunhankinta on ollut vilkasta, vaikka paperin näkymät ovat edelleen heikot. Tammi-syyskuun hakkuut olivat viisi prosenttia edellisvuotta runsaammat. Metlan ennusteen mukaan riskit metsäsektorin kehityksen suunnasta ensi vuodelle ovat suuret, koska Euroopan talouskasvu jatkuu epävarmana. Kehitys riippuu paljolti siitä, miten vienti vetää Euroopan ulkopuolisille markkinoille.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon alueella puunmyyntisuunnitelmia on tehty tänä vuonna 1,25 milj m3. Se on neljänneksen viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Metsänomistajat ovat ottaneet omakseen vuoden alusta aloittaneen yhdistyksen ja luottavat sen puukaupalliseen toimintaan. Valtakirjatoimeksiantoja on tehty tähän mennessä noin miljoona kuutiometriä, joka on 40 % viime vuotta enemmän. Yhdistyksen valtakirjakaupat ovat myös onnistuneet hyvin. Leimikoiden kilpailutus on tuonut tärkeimmälle myyntiartikkelimme kuusitukille maan parhaimpiin kuuluvat kantohinnat. Puuta on ollut myös jatkuvasti tarjolla. Tämän vuoden kokonaismyyntimäärät tulevat ylittämään viime vuoden toteutuneet määrät.

Kilpailutus ja hyvä ajoitus eivät kuitenkaan vielä pelkästään takaa hyvää lopputulosta. Leimikot pitää osata myydä oikealle ostajalle.  Metsänhoitoyhdistys on ainoa toimija, jolla on kattavasti käytössä kaikkien ostajien runkojen katkontatiedot tukiksi ja kuiduksi. Tukkipuun ja kuidun suuri hintaero aiheuttaa sen, että tukkirunkojen katkonnalla on suuri vaikutus lopputulokseen eli metsänomistajan tilipussiin. Uudistushakkuissa katkonnan merkitys on mhy:n tekemän seurannan mukaan keskimäärin noin 5-8 eur/m3 ja kuusella vastaavasti 2-4 eur/m3. Keskimääräisessä 500 m3 mäntyleimikossa vaikutus lopputulokseen on 2500 – 4000 euroa ja kuusileimikossa 1000 – 2000 euroa.