Mhy Pohjois-Savon uutiskirje - koulutusta metsänomistajille

04.11.2014

Perinteiset 'tupaillat' marras - joulukuussa

Järjestämme metsänomistajille 'tupaillat' yhdistyksen alueella yhdessä Osuuspankin kanssa. Tilaisuuksissa käsitellään metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyttä, tietoa tämän hetken puukauppatilanteesta ja muuta kiinnostavaa, ajankohtaista metsäasiaa. Kahvipannu kuumana.

Tervetuloa!

>> Metsänomistajatilaisuudet

 

Kemera-laki uudistuu

Kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera) uudistus on työn alla ja sen on tarkoitus astua voimaan kesällä 2015. Tuettavia työlajeja olisi mm. taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito, suometsän hoito, metsätien tekeminen, metsäluonnon hoito. Poistuvia olisivat esimerkiksi pellonmetsitys, kantojen nosto ja energiapuun korjuu.

>> Kysy lisää metsäneuvojaltasi