Metsäteillä tekemisen meininki

18.11.2015

 

Vuosi 2015 on ennätysten vuosi metsäteiden kunnostamisessa ja uusien teiden rakentamisessa Mhy Pohjois-Savon toiminnassa.

Kiitos hyvin sujuneen yhteistyön, maanomistajien ja tiekuntien kanssa valmistuu eri tasoisia metsäteitä Mhy Pohjois-Savon toimesta lähes 60 km vuoden 2015 aikana.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että n. 4000 ha maanomistajien metsiä on päässyt nykyaikaisen metsätien vaikutuspiiriin!

 

Mhy Pohjois-Savon erityisasiantuntija Pekka Moilasen mukaan Kemera-tuen osalta lainsäädäntö muuttui vuoden 2015 aikana ja pyrimmekin hyödyntämään vanhan lainsäädännön mukaisen tukitason maanomistajille täysimääräisesti.

Tämän vuoksi toimintaa on ollut paljon.

Vuodesta 2016 odotetaan myös hyvin vilkasta sillä lainsäädäntö on muuttumassa uudestaan ja kunnostettavia teitähän meillä riittää. Kunnostetuilla teillä pyörät pyörivät vilkkaasti ja metsien hoidosta on mahdollisuus saada paras mahdollinen tuotto.

Koska tukitaso on kunnostettavilla teillä 40 % vielä muutaman kuukauden, kannattaa tiekuntien olla liikkeellä nyt, Moilasen Pekka toteaa.

 

 

Uutiskirjeen julkaisija: Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo