Metsänomistajan muistilista myrskytuhossa

25.11.2013

Myrskytuhon sattuessa 

 

Jos myrsky on tehnyt tuhojaan metsässäsi, ota yhteys metsänhoitoyhdistyksen toimistoon, puh. 0400 330 674 tai alueesi metsäneuvojaan. Tästä pääset  toimihenkilösivuille ja yhteydenottolomakkeelle.

Voit myös tulostaa alla olevan myrskyvaltakirjalomakkeen, jonka avulla ilmoitat tuhosta metsänhoitoyhdistykseen. 

Metsänomistajan muistilista myrskytuhossa

Myrskytuho on raskas isku metsänomistajalle, mutta myrskyn tapahduttua turha kiire ja hätäily kannattaa unohtaa ja harkita rauhassa jatkotoimenpiteet. Rajallisilla korjuuresursseilla pystytään välittömästi korjaamaan vain hyvin pieni osa puista ja kaiken myrskypuun korjuuseen kuluu useita kuukausia.

Kesäaikaisissa myrskytuhoissa puun pilaantumisvaara vaatii ripeitä toimia. Tukkimenetykset tulevat valitettavasti olemaan isoja, vaikka korjuu pyritäänkin aloittamaan tukkimääriltään arvokkaimmilta kohteilta. Juurineen maahan kaatuneet tukkipuut, joissa puolet juurista on edelleen maassa ja rungot ovat säilyneet ehjinä, selviävät pilaantumatta jonkin aikaa. Pieniläpimittainen, selluksi menevä mänty- ja koivukuitu säilyttävät arvonsa ensi kesään asti.

 

1. Vahinkojen kartoitus ja arviointi

- käy tarkistamassa, onko tilallasi myrskyvahinkoja. Jos et pysty itse tekemään tarkastusta, niin ota yhteys

yhdistyksen alue-esimieheen ja sovi hänen kanssaan tarkastuksen tekemisestä.

- arvioi silmämääräisesti vahingoittuneen puuston määrä

- vahinkoilmoitusta varten riittää tieto, onko kyse muutamien kymmenien puiden kaatumisesta vai useiden hehtaarien tuhosta

 

2. Ota yhteyttä yhdistykseen

- ilmoita millä tilalla ja miten paljon puuta on kaatunut

- sovi, miten haluat puiden kanssa menetellä:

• yhdistys hoitaa myrskypuiden korjuun

• yhdistys hoitaa puiden myynnin metsäyhtiöille ja metsäyhtiö hoitaa korjuun

• hoidat itse puiden korjuun ja myynnin, mutta myrskytuhon uudistamiseen saatavat avustusten haun ja mahdollisen

vahinkoarvion tekee yhdistys

 

3. Muista turvallisuus

- myrskytuhojen hakkuu on vaarallista ja erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä, älä ryhdy siihen, jos et ole täysin varma

ammattitaidostasi

- varo toisia puita vasten olevia puita (konkeloita), saattavat tulla yllättäen alas

- varo erityisesti ja kierrä kaukaa sähköjohtoja vasten olevat puut

- jos pyydät naapuria hakkuuseen, muista, että olet työnantajana vastuussa hänen työturvallisuudesta

 

4. Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöösi, jos sinulla on metsävakuutus

- ilmoita vahingosta vakuutusyhtiöön mieluummin netin kautta

- kerro, että yhdistys on tietoinen vahingosta ja voi tehdä tuhoarvion

- jos vakuutusyhtiö tarjoaa hakattuun puumäärään (moton mittalista) perustuvaa maksimikorvausta, tulee siihen lisätä

metsään jäänyt pirstoutunut puu, korkeisiin kantoihin jäänyt puu ja korjaamatta jääneet puut.

Lisäksi vakuutuksesta on korvattava kasvatusmetsien odotusarvolisä, joka tulee maksimi puustokorvauksen päälle.

 

5. Myrskytuhoalueen metsänuudistamiseen saa valtion avustusta

- hakkuusta tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus (yhdistys tekee)

- samalla tehdään uudistamissuunnitelma ja haetaan Metsäkeskukselta uudistamisavustus

- uudistamisavustus (Kemera-avustus) korvaa osan uudistamiskustannuksista (muokkauksesta, taimista ja istutustyöstä).

Avustus 500 - 1.000 €/ha.