Jäsenenä omassa metsänhoitoyhdistyksessä

09.10.2014

Jäsenenä omassa metsänhoitoyhdistyksessä

Lakisääteinen metsänhoitomaksu kerätään tänä syksynä viimeisen kerran. Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä jatkuu toki katkeamattomana vuoden vaihteessa, mutta jatkossa metsänomistaja päättää, onko oman mhy:n toiminta yhdistyksen valtuuston päättämän jäsenmaksun arvoista. Kannattaako jäsenenä jatkaa?

Oman metsäneuvojan jäsenhintaiset palvelut, maksuton neuvonta ja tiedotus sekä metsänhoitoyhdistyksen monipuolinen palveluvalikoima ovat jäsenyyden kulmakiviä.

Vahva rooli puumarkkinoilla on metsänhoitoyhdistyksen ykkösvahvuus. Valtakirjakaupan ympärille rakentuva puukaupan kilpailutus sekä katkonnan ja korjuun valvonta ovat yhdistysten edunvalvonnallisia kärkituotteita.  Katkonnan ja korjuun valvonnan merkitys on 2000 -luvulla korostunut. Parikymmentä vuotta sitten kuusi kuidun ja tukin hinta suhde oli yhden suhde puoleentoista.  Nyt se on yhden suhde kolmeen. Tässä on metsänhoitoyhdistysten vahvuus. Tällä tehdään metsänomistajalle tili. Toki hinnalla ja markkinatiedollakin on väliä. Keneltäkään muulta ei saa yhtä reaaliaikaista hintatietoa, kuin omalta metsäneuvojalta, vaikka valtakirjan antamiseen ei päädykään.

Aivan varmasti myös metsätalouden harjoittamisen perusedellytyksiin vaikuttavat asiat paikallistasolla, kuten kaavoitus-, ympäristö- ja suojeluasiat nousevat jatkossa entistäkin merkittävämpään rooliin. Metsänhoitoyhdistys puolustaa metsänomistajaa näissä asioissa. Erityisesti etäällä metsistään asuville metsänomistajille nämä palvelut ovat elintärkeitä

Uusi MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten Metsänomistajat -jäsentuote antaa metsänomistajalle enemmän kuin vanhan mhy -lain aikainen jäsenyys. Se tuo metsänhoitoyhdistyksen jäsenelle myös laajan kirjon valtakunnallisia jäsenetuja, joiden arvo voi ylittää metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksun määrän. Jäsenyyteen rakennetaan myös valtakunnalliset palvelut kuten esimerkiksi metsäsertifiointipalvelut ja kattava valtakunnallinen jäsenverkkopalvelu aina puumarkkinatiedosta maanomistajan oikeusturvaan liittyviin asioihin asti.

Uudessa mhy -laissa metsänhoitoyhdistyksen perustehtäviin on lisätty metsänomistajien edunvalvonta.  Metsänomistajien edunvalvonta puun juurelta Brysseliin asti onkin se ydin, millä yhdistykset erottuvat kilpailijoistaan metsäpalvelumarkkinoilla. Olipa metsänomistaja paikallinen maanviljelijä tai kaupunkilainen opettaja on Brysselin ja Helsingin edunvalvonta yhtä tärkeä. Tätä edunvalvontaa tehdään entistäkin tiiviimmin yhteisen Metsänomistajat brändin alla.

Mikään muu metsäpalveluja tarjoava taho ei aja metsänomistajien etuja olipa kyse metsäverotuksesta, maanomistajan oikeusturvasta tai metsäelinkeinon toimintaedellytysten turvaamisesta Suomessa tai EU:ssa. Jäsenyys omassa metsänhoitoyhdistyksessä tulee entistä houkuttelevammaksi. Jäsensuhteestakin tulee aidompi, kun lakisääteisyys poistuu.

15.9.2014

Mikko Tiirola

metsävaltuuskunnan puheenjohtaja
MTK r.y.