Pohjois-SavoMetsätiet ja ojat

Pyydä tarjous
Pyydä tarjous
Lue lisää

Tarvitsetko tie- tai ojahankkeelle joustavan maksuaikataulun? Se onnistuu! Lue lisää tästä klikkaamalla Mhy Metsätilistä!

Kemera-tuki metsäteiden perusparannukseen

Pvm:  12.4.2018

* Tällä hetkellä myönnettävä tuki on Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon alueella 35 % hankkeen verottomista kustannuksista. Kemera-tukea ei myönnetä sellaisille osakkaille kuten yhtiöille, kunnille, srk:lle jne.  Kemera-tuki myönnetään kuitenkin myös yksityisten henkilöiden omistamille vakituisille asunnoille ja kesämökeille, sekä tietysti maa - ja metsätiloille.

* Myönnetään yksityisteille jossa metsäkäytön osuus on vähintään 30 %, tien vähimmäispituus 500m, hyötyalue vähintään 33ha ja tietiheys korkeintaan 15m/hyötyaluehehtaari.

* Edellisestä valtion tukemasta perusparannuksesta tai tien rakentamisesta on kulunut vähintään 20v.

* Päätöksen perusparantamisesta tekee tiekunta (tai sen puuttuessa kaikki tien osakkaat). Suunnittelija/toteuttaja laskuttaa suoraan osakkaita, ei tiekuntaa.

* Rahoituksen ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta, tiealueen virallinen leveys on riittävä toimenpiteiden suorittamiseen (10-15m) ja että kaikilla osakkailla on viralliset tieoikeudet rakennettavan tien kautta. Mikäli näin ei ole, täytyy nämä perustaa tietoimituksessa.

* Hankkeen tukikelpoisiin töihin kuuluu tarvittaessa mm. tietoimitus, liittymäluvat sekä hankkeen suunnittelu - ja työnjohtokorvaus.

* Metsätien perusparantaminen maksaa keskimäärin 16 000 €/km + alv, vaihteluväli 12 000 - 23 000 €/km + alv.

* Tällä hetkellä eduskunnan lausuntokierroksella on esitys, jonka mukaan yhdistyksemme alueella perusparannustuki nousisi jopa 50 %:iin saakka ja uusien teiden tuki 20 %:sta 30 %:iin. Ratkaisuja tästä asiasta odotellaan touko-kesäkuun aikana.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo avustaa tiekuntia hankkeiden käynnistämisessä, sekä hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Alustava kustannusarvio ja asian esittely kokouksessa on osakkaille maksuton.

Kemera-tuki uuden metsätien rakentamiseen

Pvm:  12.4.2018

* Tällä hetkellä myönnettävä tuki on Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon alueella 20 % hankkeen verottomista kustannuksista. Kemera-tukea ei myönnetä sellaisille osakkaille kuten yhtiöille, kunnille, srk:lle jne.  Kemera-tuki myönnetään kuitenkin myös yksityisten henkilöiden omistamille vakituisille asunnoille ja kesämökeille, sekä tietysti maa - ja metsätiloille.

* Myönnetään uuden metsätien rakentamiseen jos metsäkäytön osuus on yli 50 %, tien vähimmäispituus 500m, hyötyalue vähintään 33 ha ja tietiheys korkeintaan 15m/hyötyaluehehtaari.  (Jos hyötyalueen kestävä hakkuumäärä on alle 3m3/ha/v, on tien vähimmäispituus 800m)

* Päätöksen uuden metsätien rakentamisesta tekevät kaikki osakkaat yhdessä, ja toivottavaa on, että kaikki ovat suostuneet/sitoutuneet hankkeen kustannuksiin. Lopullisesti osakkaiden määrä ja kustannusten jakautuminen vahvistetaan tietoimituksessa.  Suunnittelija/toteuttaja laskuttaa suoraan osakkaita, ei perustettavaa tiekuntaa.

* Rahoituksen ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta, tiealueen virallinen leveys on riittävä toimenpiteiden suorittamiseen (10-15m) ja että kaikilla osakkailla on viralliset tieoikeudet rakennettavan tien kautta.  Uuden metsätien rakentamiseen liittyy AINA tietoimitus jossa mm. nämä asiat päätetään/vahvistetaan.

* Hankkeen tukikelpoisiin töihin kuuluu tarvittaessa mm. tietoimitus, liittymäluvat sekä hankkeen suunnittelu - ja työnjohtokorvaus.

* Uuden metsätien rakentaminen maksaa keskimäärin 20 000 €/km + alv, vaihteluväli 16 000-25 000 €/km +alv.

* Tällä hetkellä eduskunnan lausuntokierroksella on esitys, jonka mukaan yhdistyksemme alueella perusparannustuki nousisi jopa 50 %:iin saakka ja uusien teiden tuki 20 %:sta 30 %:iin. Ratkaisuja tästä asiasta odotellaan touko-kesäkuun aikana.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo avustaa tiekuntia hankkeiden käynnistämisessä, sekä hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Alustava kustannusarvio ja asian esittely kokouksessa on osakkaille maksuton.

Ely-keskuksen tuki asuttujen teiden perusparannukseen

Pvm:  12.4.2018

* Myönnetään asutuille yksityisteille kun tien varrella on vähintään 3kpl vakituisia asuntoja ja niistä ainakin yksi käyttää vähintään 1,0 km tieosuutta. Tien minimipituus on siten 1,0 km. Tuki myönnetään vain vakituisen asutuksen käyttämälle tieosuudelle.

* Tällä hetkellä myönnettävä tuki on Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon alueella 50 % hankkeen verollisista kustannuksista. Isoille rummuille (halk. yli 2m) ja silloille myönnettävä tuki voi olla jopa 75 %.

* Edellisestä valtion tukemasta perusparannuksesta tai tien rakentamisesta kulunut vähintään 10 v.

* Päätöksen perusparannuksesta ja tuen vastaanottamisesta tekee tiekunta kokouksessaan.

* Koko rahaliikenne kulkee tiekunnan tilien kautta, joten esim. urakoitsijalaskut maksetaan tiekunnan tileiltä ja tiekunta laskuttaa osakkaitaan ylimääräisillä tiemaksuilla hankkeen rahoittamiseksi tai tiekunta ottaa pankkilainan hankkeen omarahoitusosuuden rahoittamiseksi.

* Rahoitusta voi saada myös varsin pienille toimenpiteille, jopa pelkkään murskeen ajoon ja lanaukseen, näissä tapauksissa rahoittaja harkitsee tapauskohtaisesti.

* Rahoituksen ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta, tiealueen virallinen leveys on riittävä toimenpiteiden suorittamiseen (10-15m) ja että kaikilla osakkailla on viralliset tieoikeudet parannettavan tien kautta. Mikäli näin ei ole, täytyy nämä perustaa tietoimituksessa.

* Hankkeen tukikelpoisiin töihin kuuluu mm. hankkeen suunnittelu - ja työnjohtokorvaus mutta ei esim. tietoimitus.

* Hankkeiden kustannusarviot vaihtelevat erittäin paljon kohteesta riippuen. Keskimäärin perusparannushankkeet maksavat n. 20000 €/km, sis. alv, vaihteluväli 10000 – 35000 €/km, sis. alv.

* Tällä hetkellä Ely-hankkeiden rahoitustilanne on historiallisen hyvä, todennäköisesti hyvä tilanne jatkuu vuosien 2018 ja 2019 ajan.  Sen jälkeen rahoituksen jatkumisesta nykyisellä tasolla/tai ollenkaan ei ole mitään takeita. (kts. maakuntauudistus 1.1.2020)

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo avustaa tiekuntia hankkeiden käynnistämisessä, sekä hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Alustava kustannusarvio ja asian esittely kokouksessa on osakkaille maksuton.

Lisätietoja:

Harri Koponen, Erityisasiantuntija, tiet ja ojat

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo

Tehdaskatu 37, 70620 Kuopio

p. 040 – 5776 444

harri.koponen@mhy.fi

Hyvä metsätie tekee leimikostasi ostajia kiinnostavan. Hyväkuntoiset metsätiet helpottavat metsäsi hakkuita ja hoitotöitä. Saatat saada leimikollesi paremman hinnan, mikäli tiet ovat kunnossa. Metsänhoitoyhdistys suunnittelee ja toteuttaa tienkunnostus- ja rakennushankkeita metsäsi sijaintialueella. Metsätien perusparannuksella tie kunnostetaan taas kulkukelpoiseksi ja puun kuljetukseen sopivaksi. Uutta tietä voidaan tarvita kohteilla, joissa tietä ei vielä ole ja kuljetusmatkat ovat pitkiä ajokuntoisen tien varteen.

Valtion myöntämää Kemera -tukea voidaan hakea metsäautoteiden rakentamiseen ja perusparannukseen. Kunnostettavien ja uusien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön pois lukien kelirikkoaikojen käyttörajoitukset. Metsäteiden rakentamista tuetaan vain usean tilan yhteishankkeena. Metsätalouden kuljetusten on tuolloin oltava vähintään puolet uusilla teillä, perusparannuksessa vähintään 30 % tien käytöstä.

 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme