Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n luonnos on tullut nähtäville ja metsänomistajien aktiivisuutta kaivataan!

16.11.2018

Metsäomistajien kannalta tärkeää on aivan uudet MERA-alueet eli metsien ja rantojen kannalta arvokkaat alueet. Rantojen rakentamisen osalta siinä esitetään entistä harvempaa rantarakentamista ja metsien osalta vaikutukset jäävät nähtäviksi. Pelko tulevista metsänkäytön rajoituksista ei ole aiheeton. MERA-alueita on erityisesti Pielisen molemmin puolin liki 400.000 hehtaarin alueella.

MTK Pohjois-Karjala ja MHY Pohjois-Karjala kehottavat maanomistajia antamaan muistutuksen koskettipa MERA - merkintä omaa tai naapurin maita. Kysymyksessä on iso taloudellinen asia, jonka hyväksyminen muuttaa mm. jokamiesoikeuskäsitystä, maisemahakkuita ja yleensä omistusoikeutta.

Maanomistajan on kyseenalaistettava suunnittelumääräys:

  • Suunnittelumääräys koskee 370 000 hehtaaria, joka on yli 20 % metsäpinta-alasta. Onko arvioitu metsätaloudelliset vaikutukset metsänhakkuutulojen menetyksinä, kun määräyksessä puhutaan ainoastaan ”Osa-aluemerkinnästä ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia.”? On muutettava muotoon ”Osa-aluemerkinnästä ei aiheudu metsätaloudellisia rajoituksia”.
  • Kuinka kaava huomio muut taloudelliset vaikutukset, kuten arvokkaiden rakennuspaikkojen ja vakuusarvojen menetykset? Ne kun ovat välttämättömiä vakuuksia yritystoimintaan (erityisesti maatalous) ja asuntoihin.
  • Syrjäyttääkö jokamiesoikeus omistusoikeuden, jos se suunnittelumääräyksessä estää rantarakentamisen, johon maanomistajalla on oikeus?
  • poistuuko muilta alueilta jokamiesoikeus, jos kaava osoittaa alueita jokamiesalueiksi?

Metsänomistajien kannattaa osallistua maakuntaliiton järjestämiin kaavatilaisuuksiin ja jättää asiassa vapaamuotoisia muistutuksia.

Muistutukset pyydetään toimittamaan kirjallisina VIIMEISTÄÄN 20.12.2018 klo 15.00
Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna joko postitse tai sähköpostitse seuraavilla osoitteilla:

Postiosoite: Pohjois-Karjalan maakuntahallitus, Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu
Sähköposti: kirjaamo@pohjois-karjala.fi

Lisätietoa kaava-aineistoista löytyy osoitteesta: www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava-2040