Mhy Pohjois-Karjalan valtuusto päätti jäsenmaksut vuodelle 2018

12.12.2017

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan valtuusto kokoontui syyskokoukseen 12.12.2017 Joensuussa. Helmikuussa postitettava vuoden 2018 jäsenmaksu on metsänomistajilta 60 tai 105 euroa. Summa on vähennyskelpoinen kustannus metsäverotuksessa.

Jäsenmaksut vuodelle 2018

Metsää alle 20,0 hehtaaria, jäsenmaksu 60,00 euroa vuodessa
Metsää yli 20,1 hehtaaria, jäsenmaksu 105,00 euroa vuodessa 

Henkilö - ja kannattajajäsenet, jäsenmaksu 30,00 euroa vuodessa

Jäsenmaksulla hoidetaan yksityisen metsänomistajan edunvalvontaa paikallisesti, valtakunnallisesti ja EU:ssa sekä rahoitetaan metsäsertifiointi. Metsänhoitoyhdistys on aidosti metsänomistajan puolella.

Muita tärkeitä jäsenetuja metsänomistajalle ovat puukaupassa avustaminen, neuvonta, metsäsuunnitelmat ja tila-arviot sekä rahanarvoiset alennukset yhdistyksen metsä- ja asiantuntijapalveluista.

Valtuustossa nousi esille

Kokouksessa nostettiin esille tärkeänä asiana sukupolvenvaihdokset ja niiden edistäminen. Myös kuitupuun hintaan toivotaan nousua.

Kotimaisen puun käyttönäkymä myönteinen

Hakkuumäärien ennakoidaan nousevan vuonna 2018 ennätystasolle. Pohjois-Karjalassa yksityismetsien hakkuumäärät ennakoidaan nousevan yli 3 miljoonan kuution tasolle. Hintojen arvioidaan vahvistuvan puutavaralajista riippuen 1-4 % vuonna 2018. Positiiviset uutiset metsäalan investoinneista otettiin ilolla vastaan.

Maakunnan vahvuutena nähdään hyvät metsävarat sekä hakkuumahdollisuudet, joita voidaan edelleen kasvattaa.

Asiantuntijapalveluiden kysyntä kasvaa edelleen. Tähän Mhy Pohjois-Karjala vastaa palveluvalikoimaa laajentamalla ja lisäämällä työvoimaa.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Pekka Nuutinen puh. 040 5164836, pekka.nuutinen@mhy.fi

www.mhy.fi/pohjois-karjala