Mhy Pohjois-Karjalan mediatiedote: Harvinaisen isot hintaerot puukaupassa

16.6.2022

Puukauppamäärät ovat tänä keväänä olleet edellisvuotta vähäisemmät, vaikka puun lopputuotteiden markkinat vetävät hyvin ja lopputuotteiden hinnat ovat korkealla tasolla. Alkuvuoden tulosjulkistusten perusteella metsäteollisuuden tulokset ovat ennätystasolla ja siten maksukykyä puusta pitäisi olla erittäin hyvin. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että puukaupan aktiivisuus on kasvamassa ja myytäviin puueriin saadaan hyvin tarjouksia. Myös puun hinnat ovat noususuunnassa. Puun hinnoissa on poikkeuksellisen suurta vaihtelua ostajien välillä ja kilpailuttamalla metsänomistajan on mahdollista saada paras mahdollinen hinta puistaan. Metsänhoitoyhdistys auttaa kilpailutuksessa ja puunkorjuun valvonnassa.

- Keskimääräinen hintaero on saattanut olla jopa 10 euron luokkaa kuutiometriltä parhaan ja huonoimman tarjouksen välillä!  Kysyntää on kaikentyyppisistä leimikoista, kertoo Kontiolahden alueen metsäasiantuntija Jukka-Pekka Pyykkö Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalasta.

Puun hintatilastoja vääristää se, että puukauppoja tehdään paljon runkohinnalla. Runkohintakaupat eivät kirjaudu puutavaralajikohtaisiin tilastohintoihin, mutta Metsänhoitoyhdistyksistä, omalta metsäasiantuntijalta, löytyy tietoa myös runkohintakauppojen keskihinnoista.

- Yksittäinen metsänomistaja tekee puukauppaa aika harvoin ja monesti kyseessä voivat olla varsin suuret rahat, joten metsänomistajan kannattaa tässä markkinatilanteessa olla hereillä, käyttää asiantuntijoiden apua ja ehdottomasti kilpailuttaa myytävä puuerä. Puuta tulee tarjolle ja kauppa käy, kunhan hinta on oikea, korostaa johtaja Harri Välimäki Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalasta.

Harvennushakkuita ei pidä venyttää, vaan ne kannattaa tehdä ajallaan, sillä myöhässä oleva hakkuu tuo helposti kasvutappioita metsänomistajalle. Etenkin ensiharvennusten tekeminen ajallaan on tärkeää. Metsänhoitoyhdistyksen tytäryhtiö Karjalan puukaupat tekee puukauppatarjouksia koko maakunnan alueella. Omatoimisen metsänomistajan kannattaakin lähettää puukaupan tarjouspyyntö myös Karjalan Puukaupoille.

Nyt kannattaa olla aktiivinen. Kaikkea ostetaan, mutta varsinkin ensiharvennus- ja harvennuskohteilla on erinomainen kysyntä kauttamme, kertoo Karjalan Puukauppojen korjuuesimies Ville Maksimainen.

Lisätiedot:
Harri Välimäki

**********************************
Harri Välimäki

Johtaja

MH, MMM, HHJ

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry.

Kuurnankatu 3B, 80100 JOENSUU

harri.valimaki@mhy.fi

Puh. 050 379 9112