Kevätaurinko lämmittää puukaupan - VOITA TAIMET HEHTAARILLE

07.3.2017

Harkitsetko puukaupan tekemistä? 

Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman laatimisella. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisen tekemässä suunnitelmassa otetaan huomioon metsän hakkuumahdollisuudet, hoitotarpeet ja luonnonhoito. Kun teetät puunmyyntisuunnitelman metsänhoitoyhdistyksellä, saat tiedot paikkakunnan puunhinnoista ja puun markkinatilanteen kaikkien ostajien osalta.

Parhaan markkinahinnan puustasi saat kilpailuttamalla myytävän puuerän. Kun teet puukaupan toimeksianto-sopimuksen metsänhoitoyhdistyksen kanssa, kilpailutamme puukauppasi kaikkien ostajien kesken. Tarjousten perusteella laskemme vertailun, jonka perusteella sinun on helppoa päättää, kenelle puut myydään.

Hoidamme lisäksi kauppaan liittyvät asiapaperit ja valvomme, että hakkuu tehdään kauppaehtojen mukaan ja rungot hyödynnetään tarkasti. Kun puut on korjattu, saat rahat tilillesi sovitun aikataulun mukaan.

Lue lisää PUUKAUPASTA

Kaikkien valtakirjakaupan tehneiden kesken arvotaan taimet (kuusi, mänty tai koivu) yhdelle hehtaarille. Lisäksi valtakirjakaupan tehneet saavat Aarre-lehden lahjakortin.