Ilmainen kuntokartoitus yksityisteille

01.5.2018

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala tarjoaa ilmaisen kuntokartoituksen yksityisteille vuoden 2018 aikana.

Pohjois-Karjalan laaja, yli 10 000 kilometrin pituinen yksityistieverkosto on monin paikoin perusparannuksen tarpeessa. Metsätieverkostoa rakennettiin kiivaimmin 1970– ja 80–luvuilla. Puutavara-autojen massat ja mitat ovat kasvaneet merkittävästi tämän jälkeen, eikä aikoinaan rakennettujen teiden kantavuudet tahdo enää riittää. Lisäksi puunkorjuu on ympärivuotista, jolloin vaatimukset tiestölle kasvavat.

Tiehanke kannattaa käynnistää ilmaisella kuntokartoituksella. Metsäteiden perusparannukseen ja uuden tien rakentamiseen voi saada Kemera-tukea. Kuntokartoituksessa arvioidaan tien hoito-ja kunnostustarpeet sekä niiden kustannukset. Lisäksi arvioidaan tukimahdollisuudet (kemera-tuki, ELY-keskuksen tuki asutuille yksityisteille) perusparannushankkeisiin. 

Ota yhteyttä Jukka Pietilään puh. 040 621 6042 tai jukka.pietila@mhy.fi tai omaan metsäasiantuntijaasi niin laitetaan metsätiesi kuntoon.