Pohjois-KarjalaPuunmyyntisuunnitelma

Jäsenille maksuton muun toimeksiannon yhteydessä

Teetä puunmyyntisuunnitelma metsänhoitoyhdistyksellä. Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman tekemisellä. Teetä se metsänhoitoyhdistyksellä! Puunmyyntisuunnitelma ja hakattava alue määritellään sinun toiveittesi ja tarpeittesi mukaan. Suunnitelma on tärkeä, sillä sen avulla myytävä puuerä ja leimikko voidaan kilpailuttaa puunostajien kesken. Se on pohjana puukauppasopimuksen teossa.

Maastokäynti tarvittaessa

Puunmyyntisuunnitelmaa varten rajaamme hakattavan alueen eli leimikon nauhalla maastoon myyntiä varten. Olet tervetullut mukaan leimikon suunnitteluun! Tarvittaessa nauhoitamme luontokohteet, säästöpuut ja muut hakkuussa huomioon otettavat kohteet. Tämän lisäksi kartalle voidaan merkitä varastopaikat ja kuljetusreitit. Puunmyyntisuunnitelma voidaan tehdä halutessasi eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon tavoitteita noudattaen.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • Hakattava alue
 • Hakkuutavat
 • Arvio hakattavan puuston määrästä 
 • Arvio hakattavan puuston arvosta vallitsevassa puumarkkinatilanteessa
 • Puunkorjuuseen liittyviä asioita, kuten korjuu- ja kuljetuskelpoisuus
 • Ennakkoraivauksen tarve
 • Harvennusvoimakkuus ja harvennustapa, kun kyseessä on kasvatushakkuu
 • Suunnitelma metsänuudistamistöistä, kun kyseessä on päätehakkuu
 • Energiapuun korjuumahdollisuus
 • Kohteelle mahdollisesti saatavat valtion tuet
 • Metsänkäyttöilmoitus viranomaisille

Katso videolta, miten sutjakasti puukauppa hoituu metsänhoitoyhdistyksen avulla. 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä