Vinkit hirvivahinkokorvausten arviointiin - tule kuulemaan lisää Ellivuoreen

23.2.2018

Vinkit hirviahinkokorvausten arviointiin

Uusi hirvivahinkojen korvausjärjestelmä tuli voimaan vuonna 2017.

Tapio on julkaissut hirvivahinkojen ja mahdollisten korvausten arviointiin kätevän laskurin, joka löytyy osoitteesta www.maastotaulukot.fi.

Laskuria käyttääkseen on tiedettävä, kuuluvatko koealojen tulokset vaurioluokkaan I vai II. Lopullisiin korvausmääriin vaikuttaa kasvupaikkatyyppi, valtapituus sekä sijainti. Laskurin käyttö on suositeltavaa, sillä korvauksia haettaessa kohteelle tehdään maastokäynti, jonka minimimaksu on 150 euroa, jonka voi joutua maksamaan, vaikkei korvauksia saisi.

Vaurioluokka I

Jos puulaji on mänty

 • taimessa vähäisiä oksavaurioita (menetetty alle 75% neulasmassasta)
 • pääranka on katkaistu ensimmäisen vuosikasvaimen kohdalta, kaikki ylimmän oksakiehkuran versot eivät ole vaurioituneet
 • kuorivaurio on alle 25 % vaipasta

Jos puulaji on kuusi tai lehtikuusi

 • taimessa vähäisiä oksavaurioita (menetetty alle 75% neulasmassasta)
 • pääranka on katkaistu ensimmäisen vuosikasvaimen kohdalta
 • kuorivaurio (lehtikuusella) alle 25 % vaipasta.

Jos puulaji on rauduskoivu, hieskoivu, visakoivu, haapa, hybridihaapa tai muu lehtipuu

 • päärangan katkaisukohdan läpimitta on alle 10 mm
 • lehtimassasta on menetetty alle 75 %.

 

Vaurioluokka II, pahoin vaurioituneet taimet

Jos puulaji on mänty

 • taimi on vaurioitunut luokan I taimea pahemmin

Jos puulaji on kuusi tai lehtikuusi

 • taimi on vaurioitunut luokan I taimea pahemmin
 • kaikenlaiset kuorivauriot (kuusella)

Jos puulaji on rauduskoivu, hieskoivu, visakoivu, haapa, hybridihaapa tai muu lehtipuu

 • taimi on vaurioitunut luokan I taimea pahemmin
 • kaikenlaiset kuorivauriot

Mitkä taimet lasketaan mukaan vahinkoja arvioitaessa?

Taimikon tulee lähtökohtaisesti olla kasvatuskelpoinen ennen vahinkoa. Arviossa luettavat taimet ovat kasvupaikalle sopivia ja sillä menestyviä puulajeja.

Koealoja otettaessa lasketaan vain ne taimet, jotka jätettäisiin tai jotka olisi jätetty kasvamaan metsänhoitosuositusten mukaisessa taimikonhoidossa, eli ensisijaisesti pääpuulajia ja toissijaisesti muita kasvatettavaksi kelpaavia taimia.

Ellivuoressa kuulet lisää hirvivahinkokorvausjärjestelmästä ja Mhy Pirkanmaan alueen hirvitilanteesta!

Järjestämme 6. maaliskuuta Ellivuoressa hirvi-illan, johon olemme kutsuneet jäseniämme sekä alueemme metsätysseuroja ja riistanhoitoyhdistyksiä.

Tilaisuudessa käsitellään alueemme hirvikantaa Riistakeskuksen toimesta ja lisäksi kuulemme Metsäkeskuksen luennon hirvivahinkokorvauksista ja niiden hakemisesta. Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu 27. helmikuuta mennessä mukaan klikkaamalla tästä.