Tiedote: Kreate toteuttaa kevyenliikenteenväylähanketta Mahnalassa yhteistyössä Mhy Roineen kanssa

20.11.2017

Tiedote metsänomistajille ja Mahnalan alueen asukkaille:

Infrarakennusyhtiö Kreate toteuttaa Hämeenkyrön Mahnalassa kevyenliikenteenväylähanketta, jossa heillä on puunkorjuusta vastaavana yhteistyökumppanina Metsänhoitoyhdistys Roine.

Roineen päätoimialue on Pirkanmaan kaakkoisosissa, Pälkäneen ja Kangasalan kuntien alueella.

Mhy Pirkanmaa on saanut hankkeeseen liittyen runsaasti yhteydenottoja ja pyydämme metsänomistajia ja alueen asukkaita ottamaan yhteyttä suoraan hankkeen puunkorjuusta vastaavaan metsäneuvojaan Ilkka Rantalaan: puh. 0400-638761, sähköposti: ilkka.rantala@mhyroine.fi