Näin onnistut puukaupassa

05.3.2018

Metsän omistaminen metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä ei voisi olla helpompaa.

Puukaupan suunnittelussa, leimikon kilpailutuksessa ja varsinaisen hakkuutyön aikana apunasi sekä tukenasi on oma metsäasiantuntijasi.

Ota haltuun seuraavat vinkit onnistuneesta puukaupasta:

1. Tilaa maksuton puunmyyntisuunnitelma.

Tarjoamme puunmyyntisuunnitelman maksutta kaikille jäsenillemme.

Siinä kartoitetaan metsätilasi hakkuumahdollisuudet lähivuosilta ja laaditaan suunnitelma, mitkä kuviot kannattaisi korjata mihinkin aikaan sinun toiveet huomioon ottaen. Saat sen mukana arvion puumäärästä sekä arvion leimikon arvosta. Puunmyyntisuunnitelman osana asiantuntija tekee metsänkäyttöilmoituksen puolestasi.

2. Huomioi puumarkkinatilanteen lisäksi metsän hyvinvointi

Puumarkkinoilla hintatasot vaihtelevat ja puutavaralajien kysyntä muuttuu. Tällä hetkellä kuusitukki on ollut kysytyin puutavaralaji, mistä syystä myös sen hinnassa on näkynyt nousua. Kuitenkaan loputtomiin ei hintojen kohentumista sovi odottaa - harvennushakkuut on syytä tehdä ajallaan metsän kasvukyvyn säilyttämiseksi ja päätehakkuut kannattaa tehdä pikaisella aikataululla, jos metsässä on havaittavissa lahoa tai esimerkiksi kirjanpainajaa.

3. Jos et kilpailuta, et tiedä mistä jäät paitsi

Moni jättää leimikon kilpailuttamatta uskoessaan hänelle kerrotun "kyllä meillä on tällä hetkellä paras hinta" -toteamuksen. Hinta ei kuitenkaan vielä kerro puukaupan kannattavuudesta mitään, vaan monesti hintaa tärkeämpi seurattava muuttuja on tukin katkontaprosentti, joka vaihtelee eri ostajilla huomattavasti. Viime aikoina mediat ovat nostaneet tapauksia esiin, joissa lupauksista huolimatta metsänomistajat ovat joutuneet pettymään hakkuidensa huonoihin tukkikertymiin, kun tukkimittaista puuta onkin katkottu kuitupuupinoon. Katkonta-aineistojen seurannassa ja vertailussa oma metsäasiantuntija on kiistaton apu, kun kauppakumppania valitaan.