Miksi tehdä puunmyyntisuunnitelma?

07.8.2018

”Miksi tehdä puunmyyntisuunnitelma, puuta ostetaan ilmankin”

Metsänomistajaa patistetaan puukaupoille, tietoa mahdollisista myyntikohteista tulee metsäkeskukselta ja ostajat ovat hätäisiä ja aktiivisia. Sähköisillä palveluilla ja mainosten lupauksilla kaupanteko on tehty metsänomistajalle huolestuttavan helpoksi ja vaivattomaksi. Tähän ei tarvitse tyytyä.

Myyjä päättää myytävät kuviot

Moni omistaja empii sekä kaipaa vastauksia ja neuvoja, tällöin apua on metsänhoitoyhdistyksen puunmyyntisuunnitelmapalveluista. Ostajathan ehdottavat metsänomistajalle hakkuukuvioita, joiden puita he puun jalostajina tarvitsevat. Tällöin tienvarsien avohakkuut ovat jatkuvasti kysyttyjä, mutta kauempana sijaitsevat metsänhoidollisesti tärkeät ensiharvennukset tai talvikorjuukohteet jätetään helposti odottamaan. Metsänhoitoyhdistyksen puunmyyntisuunnitelmassa tilaa hoidetaan kokonaisuutena ja varmistetaan että myös seuraava leimikko on järkevä myyntikohde. Puuta laitetaan myyntiin metsän ja metsänomistajan eikä pelkästään ostajan tarpeista lähtien.

Erilaisia hakkuutapoja on runsaasti ja lähes kaikki on metsässä mahdollista. Metsäsuunnitelman ja Metsään.fi-palvelun hakkuutapaehdotukset ovat suppeampia ja moni metsänomistaja kaipaa vaihtoehtoja. Puunmyyntisuunnitelman tekemällä kuulee omalle kohteelle sopivat hakkuuvaihtoehdot ja niistä voi valita itselle sopivimman.

Puiden ja metsän muut arvot

Kaava-asiat hidastavat ja asettavat ehtoja hakkuille. Samoin erilaiset lakikohteet, uhanalaiset lajit, metsien sertifiointi sekä maiseman- ja vesiensuojelu vaikuttavat hakkuutapaan ja säästettäviin kohteisiin. Tänä päivänä yleinen vapaaehtoinen suojelu ja erilaiset luonnonhoitotoimenpiteet vaativat ennakkosuunnittelua ja sopimista. Tiedot voidaan tallentaa puunmyyntisuunnitelmalle, jolloin ne ovat kaupan ehtona ja korjaajienkin tiedossa.

Puunmyyntisuunnitelman puumäärä- ja puutavaralajiarvio on huomattavasti tarkempi kuin Metsään.fi-palvelun tai vanhan metsäsuunnitelman antamat tiedot. Metsäasiantuntija katsoo aina metsäsuunnittelijaa tarkemmin erikoispuutavaralajit, myös arvokkaamman tukkipuun osuus tarkistetaan. Mhy:llä on parhaiten tiedossa paikkakunnan hintataso, täten leimikosta annettava hinta-arvio on luotettavampi.

Arvokas paperinippu, eikä maksa mitään

Puunmyyntisuunnitelma on arvokas paperi, joka kertoo kaikki puunmyyntiin tarvittavat yksityiskohdat. Se ei vanhene hetkessä, sitä voidaan hyödyntää vielä seuraavina vuosinakin. Jokaisen ostajan kanssa ei tarvitse tarpoa metsässä tai kerrata samoja asioita, kilpailuttaminen on helppoa ja mhy on siinäkin tarvittaessa apuna.

Puunmyyntisuunnitelman voi tilata tässä laajuudessa ainoastaan mhy:ltä, palvelu tarjotaan jäsenetuna, jolloin se on metsänomistajalle maksuton. Hyödynnä jäsenetu ja laita puuta suunnitelmallisesti myyntiin.